9 tips bij de inrichting van een rekenhoek in de kleuterklas

In de rekenhoek kunnen de kinderen experimenteren, meethandelingen uitvoeren en zo al doende komen tot een oplossing van een rekenvraag of -probleem. Maar ook in andere hoeken krijgt rekenen een plek, bijvoorbeeld in de bouwhoek (meetkunde, construeren) en de zand-watertafel (meten, inhoud).

Lees snel verder en ontdek 9 handige tips voor het inrichten van een rekenhoek in de 2de of de 3de kleuterklas.

Download ook gratis 4 uitgewerkte rekenhoeken van Dag Loeloe! en Dag Pompom!

Tips voor inrichten van een rekenhoek

Tip 1: Bied betekenisvolle activiteiten aan

Zorg voor activiteiten die een verbinding hebben met de echte wereld. Bied een context aan, waarin oplossen van rekenproblemen functioneel is. Geef kinderen een reden om bijvoorbeeld voorwerpen te tellen, te structureren, te wegen of te spiegelen.

Tip 2: Werk doelgericht

Ga uit van de rekendoelen, waar de kinderen op dat moment aan werken. Werk je met Dag Loeloe! of Dag Pompom!? De doelen vermeld bij de rekenhoek, sluiten volledig aan bij de doelen van de rekenactiviteiten in de kring. 

Tip 3: Geef speelse, open opdrachten

Zorg ervoor dat de opdrachten ruimte geven voor verkennen, ontdekken, experimenteren, probleem oplossen en verklaren. Open opdrachten kunnen op verschillende niveaus worden uitgevoerd, waardoor vanzelf differentiatie ontstaat. Liever geen goed/fout opdrachten of kant-en-klare werkbladen.

Tip 4: Zorg voor interactie

Kinderen leren met en van elkaar. Laat kleine groepjes (ongeveer 4 kinderen) samenwerken in de rekenhoek. Een kleine groep verhoogt de interactie en betrokkenheid.

Tip 5: Wees zelf actief

In de rekenhoek kunnen kinderen zelfstandig aan rekenproblemen werken. Jouw interventies hierbij zijn onmisbaar. Je kunt de kinderen ondersteunen en verder helpen door mee te spelen, vragen te stellen, te modellen, samen te vatten en te reflecteren met de kinderen. 

Tip 6: Onderhoud en vernieuw de rekenhoek

Leer de kinderen om de rekenhoek na gebruik netjes op te ruimen. Sorteren en opruimen zijn op zich al leerzame rekenervaringen. Gebruiken de kinderen bepaalde materialen niet? Verwijder deze dan of bedenk een manier om deze materialen interessanter te maken. Voeg regelmatig nieuwe uitdagingen toe aan de rekenhoek of richt deze helemaal opnieuw in.

Tip 7: Laat de kinderen handelen en verwoorden

Zorg voor concrete materialen, waar de kinderen mee kunnen handelen. Bij de tips voor materialen in de rekenhoek lees je hier meer over. Stimuleer hen om hun handelen onder woorden te brengen en rekenbegrippen en rekentaal te gebruiken.

Tip 8: Stimuleer rollenspel

Rollenspel is een krachtig didactisch middel voor kinderen. Bedenk samen een context bij de rekenproblemen, die de kinderen kunnen uitspelen.

Tip 9: Meer inspiratie

Laat je inspireren door de rekenactiviteiten van Dag Loeloe! en Dag Pompom!.

 

Tips voor materialen in de rekenhoek

Vul de rekenhoek niet met te veel materialen. Observeer de kinderen, kijk wat ze nodig hebben en voeg stapje voor stapje materialen toe. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Schrijfmateriaal
 • Telbare objecten (bv. schelpen, knopen, fiches)
 • Materialen om hoeveelheden te structureren (bv. lege eierdozen, ijsblokbakjes)
 • Materialen uit de ‘echte wereld’, bijvoorbeeld weegschaal, duimstok, maatbeker
 • Stempels (bv. met cijfers)
 • Kaartjes met getallen of getalsymbolen

  tellen-zwijsenpompomdrie

 • Spelletjes
 • Kralenplank
 • Getallenwand

  getallenwand-dll-dpp-1

 • Constructiemateriaal
 • Spiegel
 • Prentenboeken

 

 

rekenhoekenDownload kant en klare rekenhoeken van Dag Loeloe! en Dag Pompom!

Geïnspireerd om zelf aan de slag te gaan met rekenhoeken in de klas? Vul jouw gegevens in en download de 4 uitgewerkte rekenhoeken van Loeloe en Pompom.

 

 

 

 

Bronnen

Bouwman, A., & Bruning, I. (2017). Kleuters in de hoek. Haal meer uit je rekenhoek. Volgens Bartjens, 37(2), pp. 10-14.
Logtenberg, H., & Van Schaik, M. (2020). Speels rekenen in hoeken. Een doorgaande lijn voor rekenen van groep 2 naar groep 3. Volgens Bartjens, 39(4), pp. 28-30

 

 

Categorieën: Dag Loeloe, Dag Pompom, Kleuteronderwijs, Wiskunde