Woordenschat vergroten met het Mijn woordenblad! van Studio taal

Mijn Woordenblad!

Taalleerders zijn voortdurend en vaak ook onbewust bezig met het verwerven van nieuwe woordenschat. Wat doe je als een leerling een nieuw woord niet begrijpt of een woord ontdekt dat als grappig of leuk wordt ervaren? In Studio taal wordt gebruik gemaakt van Mijn Woordenblad!, dat is een woordenverzamelplaats voor leerlingen. Leerlingen noteren er woorden die ze ontdekken in samenhang met andere woorden, vertrekkende vanuit een betekenisvolle context.


3, 2, 1 – Lancering!

Begrijpen doe je pas, als je het een plaats geeft in je hoofd omdat je kansen ziet tot nieuwe verbindingen met wat al is. Bijzondere woorden verzamelen op één plaats is daarom een sterke wijze om aan woordenschatonderwijs te doen. Leerlingen doen dit geheel op hun eigen manier: ze maken er een tekening over, noteren hoe je het woord fonetisch uitspreekt, zoeken er een afbeelding over op het internet of koppelen woorden aan woorden die ze reeds kennen door een mindmap of een woordenwolk te maken. Deze verzameling van woorden biedt heel wat mogelijkheden om nadien ook nog mee aan de slag te gaan.

Mars, Jupiter of Venus? Allemaal planeten!

Mijn Woordenblad! is heel persoonlijk voor een leerling en zal er dus ook anders uitzien. Het is krachtig om na een thema alle woordenbladen in een groepswoordenboek te verzamelen. Dit kan thematisch, volgens het alfabet of met beeldwoordenvelden. Samen ontdekken ze van elkaar welke woorden als bijzonder worden beschouwd. Dit groepswoordenboek kan dan ook een plaatsje krijgen in de klasbibliotheek zodat iedere leerling er altijd in kan kijken.

De hele dag door horen en lezen leerlingen heel wat woorden. Er zijn dus oneindig veel momenten waarop ze een grappig, nieuw of gek woord ontdekken en noteren op Mijn Woordenblad!. Niet enkel tijdens lessen taal, maar ook wanneer er een boek wordt voorgelezen of een leerling een verhaal vertelt. Denk ook eens aan momenten waarop de leerkracht een instructie geeft of wanneer leerlingen woorden ontdekken tijdens een les wereldoriëntatie.

Astronautti, rakettialus of planeetalla!

Het is verrijkend en krachtig om nieuwe woorden te kunnen vertalen. Heb je ook al eens die blik van een trotse leerling gezien die een woord heeft vertaald in zijn eigen moedertaal? De betrokkenheid van die anderstalige leerlingen is hoog. Zij leren een nieuw woord in het Nederlands en koppelen het aan hun eigen moedertaal. Er worden bruggen gebouwd tussen het Nederlands en alle aanwezige talen in de klas. De interesse voor andere talen wordt op deze manier aangewakkerd. De liefde voor taal, de verbondenheid tussen talen, de band tussen alle leerlingen. Wat een gelukzalig gevoel!

 

woordenblad3

woordenblad4

 

 

Categorieën: Studio taal, Taal, Lezen, Studio spelling