Functionaliteit

  FunctionaliteitIn het eerste leerjaar ligt de focus op het verwerven van goede leesvaardigheid. De kinderen leren lezen en passen die vaardigheid meteen ook toe. In de integratielessen van Veilig leren lezen staat het toepassen en genieten van lezen centraal.

  In de leesboekjes zijn verschillende tekstsoorten opgenomen die aansluiten op de leefwereld van de kinderen: verhalen, informatieve teksten, strips ...

  Lezen verbinden met de voorkennis

  In de integratieles op lesdag 9 van kern 6 lezen de kinderen eerst een samenleestekst over de uil. Na het lezen van de tekst praten kinderen over de uil. Wat hebben ze geleerd? Wat wisten ze al?

  vll_leesboekje_k6_13
  Lezen-verbinden-met-de-voorkennis

  Lezen en schrijven

  Het thema van een kern vormt de betekenisvolle context voor de schriftelijke en mondelinge taalvaardigheden. Het ankerverhaal of het thema van de kern daagt de kinderen uit om schrijfsels te maken en andere boeken rond het thema te lezen.

  In het ankerverhaal van kern 10 staat de Dikke Boom in de tuin van de familie van Willem de Groot centraal. In het leesboekje maan vertelt Boppa aan Willem hoe het hart met de pijl en de letters BJ en DB in de stam van de Dikke Boom is gekomen. In het leesboekje zon houdt Willem een vakantiedagboek bij waarin hij van alles over de Dikke Boom opschrijft. In aansluiting op het thema van deze kern worden informatieve boeken over natuur in de klas gepresenteerd. In de loop van de kern maakt de klas een eigen natuurboek.

  natuurboek