Transfer

  Transfer - Vijf didactische sleutels begrijpend lezenDe inhoud van de teksten staat centraal

  Het aanleren van leesstrategieën is zowel in Veilig leren lezen als in Studio taal geen doel op zich. Strategieën worden hardop denkend door de leerkracht expliciet gemaakt voor, tijdens en na het lezen.

  Zo leren de kinderen meer en meer die rol over te nemen en weten ze hoe ze met de inhoud van een tekst om te gaan. Die actieve denkhouding leren de kinderen steeds toe te passen bij het lezen van teksten.

  Toepassen van aangeleerde strategieën

  In de integratielessen lezen ligt het accent vooral op belevend lezen en leesplezier. In de basislessen wordt gerichte instructie gegeven en de aangeleerde strategieën toegepast, maar de strategieën worden ook toegepast op tekstfragmenten uit het leesboekje dat in de integratieles gelezen wordt.

  In kern 10 basisles 8: toepassen van verwijswoorden in het tekstfragment uit het leesboekje ‘Toen Boppa klein was’ die kinderen lezen in de integratieles.

  Toepassen-van-aangeleerde-strategieën