Strategie-instructie

Strategie-instructie  - Vijf didactische sleutels begrijpend lezenVan begrijpend luisteren
tot begrijpend lezen

Bij de verhalen die de leerkracht voorleest en teksten die de leerlingen lezen, wordt het accent gelegd op verhaalstructuur en verhaalanalyse (wie-wat-waarom-vragen, ‘probleem-hoe-oplossing’ en ‘hoofdfigurenbijfiguren’) en op het gebruikmaken van voorkennis.

Samen kijken naar omslag van het boek, titel en illustraties helpt hierbij. Strategieën worden ook toegepast tijdens het begeleid lezen van teksten in leesboekjes. Hierbij vervult de leerkracht een voorbeeldrol om kinderen zoveel mogelijk te leren werken met strategieën voor begrijpend lezen. Hierbij gaat het onder andere om het:

  • bepalen van het leesdoel
  • oriënteren op de tekst
  • actualiseren van de voorkennis en woordenschat
  • actief lezen door te leren: voorspellen, vragen stellen, visualiseren, verbinden, samenvatten, afleiden
  • controleren van begrip

Gerichte instructie

In de basislessen geef je gerichte instructie rond betekenisrelaties, relaties binnen en tussen zinnen, zoals het gebruik van verwijs- en signaalwoorden. En tenslotte krijgen denkrelaties zoals oorzaak-gevolg en kerngedachten in een tekst gericht aandacht.

Kern-8-–-basisles-4

Kern 8 - basisles 4