Eerste Hulp Bij Zorg (EHBZ): 5 tips!

Hoe begeleid je de leerlingen in je klas die nood hebben aan extra zorg? Maak als leerkracht het verschil met deze 5 tips.  

EHBZ tip 1

Eigenheid omarmen en verbinding creëren.


Omarm de diversiteit
 in je klas. Zie de diversiteit van je leerlingen als een kans en zet ze in om te leren van elkaar en samen sterker te worden. Leer je klas goed kennen: wat zijn hun interesses, hun talenten? Is er een lesthema dat goed aansluit bij de sterktes van één van je leerlingen? Geef die leerling dan de kans om er tijdens die les over te vertellen. Ook voor anderstalige leerlingen die extra zorg nodig hebben zijn er mogelijkheden. Laat bijvoorbeeld kinderen met eenzelfde thuistaal in hun taal overleggen zodat ze hun thuistaal functioneel kunnen inzetten.

Creëer een veilige en warme leeromgeving voor elk kind waarin ze zichzelf mogen, kunnen en durven te zijn. Zo verhoog je de betrokkenheid van al jouw leerlingen.

 

EHBZ tip 2

Houvast bieden op elk moment!


Er is meer dan ooit nood aan houvast en dat kun je op verschillende manieren invullen. Geef bijvoorbeeld een hulpkaartje met de leesstrategieën of zeg welke strategie ze best gebruiken, visualiseer struikelwoorden met beelden of voorzie een ondersteunend filmpje over het onderwerp van de les. Kies je ervoor om eerst een stukje van een tekst voor te lezen of samen te lezen? Dan kan ook voorleessoftware helpen!

Studio taal biedt audiofragmenten aan van de te lezen teksten. Dit kan je als leerkracht inzetten als hulpmiddel voor zwakkere lezers. Bovendien doen de leerlingen zo aan begrijpend luisteren én begrijpend lezen. Daarnaast kunnen de leerlingen met de Leestrainer zowel thuis als in de klas zelfstandig hun leesvaardigheid oefenen op hun niveau.

Interesse? Ontdek in dit filmpje hoe de leestrainer werkt.

 

EHBZ tip 3

Betrokkenheid is de sleutel tot succes.


Gebruik de voorkennis van de leerlingen als opstapje naar meer! Wat weten ze al? Wat willen ze weten? Start steeds samen een les en eindig ook weer samen. Niemand blijft achterop en we halen samen de eindmeet!

In Studio taal maakt men steevast gebruik van de lesfasen Op verkenning en Terugkijken. Tijdens deze twee momenten betrek je iedereen ondanks dat de leerlingen andere oefeningen maakten, zelfstandig werkten of samen met de juf aan de slag gingen. Iedere leerling start met een bepaalde voorkennis aan een les over spelregels en ieders inbreng is hier even belangrijk. De ene weet misschien perfect wat je leest in een handleiding bij een spel, de andere speelt amper spelletjes en heeft weinig voorkennis en nog een andere leerling vertelt wat hij belangrijk vindt om een spel leuk te vinden of niet.

Op het einde van de les heeft elke leerling iets geleerd en iets om op terug te blikken waar de anderen ook iets kunnen uit leren. Zo zal de ene leerling vertellen dat hij nu geleerd heeft wat er in een handleiding staat en heeft een andere spelregels uitgeschreven om zijn eigen bedachte spel met de hele klas te spelen. Elke leerling boekt zo op zijn eigen manier leerwinst!

 

EHBZ tip 4

Zorg voor interactie!


Interactie tussen leerlingen of tussen leerkracht en leerling is een sterk middel. Dit zorgt voor een actieve verwerking van de leerstof waarbij ze samen hardop denken of ideeën uitwisselen. Wat heb jij net gelezen? Wat denk jij hierover? Het creëren van nieuwe mogelijkheden of denkpistes is veel effectiever dan zoeken naar het juiste antwoord. In Studio taal staat die interactie duidelijk voorop tijdens een les spreken en luisteren over verhalen. De leerlingen antwoorden eerst op de vraag van de leerkracht ‘Waarom lezen leerlingen graag’ waarbij de nadruk ook ligt op het reageren op elkaar.

De leerkracht leest nadien een verhaal op twee manieren voor en de leerlingen bespreken naar welk verhaal ze het liefst luisteren en waarom. Tijdens de verwerkingsfase krijgen de leerlingen de kans om in heterogene duo’s zelf aan de slag te gaan en onderling te bespreken op welke manieren zij een tekst zouden voorlezen. Als afsluiter van deze les brengen we alle verhalen van de leerlingen samen en horen ze van elkaar hoe ze een tekst zouden voorlezen.


EHBZ tip 5

Ontcijfer je leerlingen!


Wat hebben mijn leerlingen nodig? Stel jezelf die vraag bij elke les of taak die je geeft. Kijk kritisch naar je werkboek en handleiding. Met welke werkvorm bereik ik met mijn leerlingen een optimaal resultaat? Is er bij sommige opdrachten voor bepaalde leerlingen extra begeleiding nodig? Pas bijvoorbeeld oefeningen aan van meervoudige naar enkelvoudige instructies en voorzie prikkelende opdrachten die zoveel mogelijk aansluiten bij de interesse en de voorkennis.

Soms is er echt weinig nodig, zoals het wisselen van werkplek, voor een grote verandering.
Waar werk jij het liefst? Waar in de klas wil een leerling werken? Mag dat in het hoekje achteraan in de klas? Wees creatief. Durf het verschil te maken!

 

 

Nieuwsgierig naar Studio taal?

Ontdek meer over Studio taal op onze website of vraag vrijblijvend een presentatie op school aan van een van onze adviseurs.

 

 

 

Categorieën: Studio taal, Taal, Lezen, Studio spelling