Motoriek in Dag Loeloe! en Dag Pompom!

Bij jonge kinderen speelt de motoriek een belangrijke rol in de algemene ontwikkeling. Motorische vaardigheden zijn immers nodig voor heel wat domeinen.

Van bewegen tot schrijven

Bij jonge kinderen speelt de motoriek een belangrijke rol in de algemene ontwikkeling. Motorische vaardigheden zijn immers nodig voor heel wat domeinen. Bij het ontdekken en het onderzoeken van de wereld is het noodzakelijk dat je kunt bewegen, dat je de dingen kunt betasten, vastpakken, vasthouden en verplaatsen. Maar ook de ontwikkeling van de spraak, het bewegen met de ogen en het uiten van emoties vraagt om motorische vaardigheden, bijvoorbeeld een tikspel. Ook komt bewegen de ontwikkeling van taal en sociale vaardigheden ten goede. Het bewegingsspel is bovendien een natuurlijke manier om te communiceren met leeftijdsgenootjes.

In Dag Loeloe! en Dag Pompom! wordt daarom aandacht besteed aan zowel ‘leren bewegen’ als ‘leren via bewegen’.

 

Beweegactiviteiten in Dag Loeloe! en Dag Pompom!

Met onze kleutermethoden Dag Loeloe! en Dag Pompom! willen we bereiken dat kinderen steeds vaardiger gaan bewegen en meer en meer vertrouwd raken met veel verschillende bewegingsvormen. Dat gebeurt in eerste instantie door hen in totaal nieuwe bewegingssituaties te brengen waarin ze kunnen exploreren, experimenteren en oefenen.

De bewegingsactiviteiten in Dag Loeloe! en Dag Pompom!:

  • zorgen ervoor dat de kinderen plezier beleven aan fysieke inspanningen en bewegen in het algemeen;
  • wekken intrinsieke belangstelling op om diverse bewegingssituaties te verkennen;
  • zorgen ervoor dat kinderen speels bezig zijn met de eigen beweging en lichamelijkheid;
  • zorgen ervoor dat kinderen tot rust kunnen komen en dit ook beheersen, zoals even stil liggen, rustig ademen, rustig een beurt afwachten.

 

motoriek

 

 

Schrijfaanbod in Dag Loeloe! en Dag Pompom!

motoriek2Schrijven is niet alleen het zetten van tekens en letters op papier. Het is ook een motorische vaardigheid. Een goede motoriek ondersteunt het schrijfproces. Om soepel bewegen mogelijk te maken, moeten kinderen veel bewegingservaringen opdoen. Een van de oorzaken van schrijfproblemen is immers dat de fijne motoriek en de oog-handcoördinatie bij kinderen niet voldoende ontwikkeld is. Kinderen hebben er dus alle belang bij dat deze vaardigheden worden gestimuleerd.

Het uitgangspunt van het schrijfaanbod in Dag Loeloe! en Dag Pompom! is kinderen laten ervaren:

  • hoe zij kunnen omgaan met schrijfmaterialen;
  • hoe zij eenvoudige schrijftekens op papier kunnen zetten;
  • wat een goede schrijfhouding is.

 

Het voorbereidend schrijven verloopt van het vrij bewegen in de ruimte naar het gericht schrijven van tekens op papier.

 

Tot slot

Dag Loeloe! en Dag Pompom! kiezen volop voor het breed stimuleren van motorische vaardigheden, zowel fijne als grove motoriek. Aandacht voor een gezonde levensstijl en het schrijven en de zithouding bij de oudste kleuters maken hier onlosmakelijk deel van uit. De activiteiten dagen de kinderen uit om veel te bewegen, via het bewegen hun eigen lichaam te ontdekken, maar ook te ervaren wat je met bewegen allemaal kunt bereiken.

Kortom in Dag Loeloe!- en Dag Pompom!-activiteiten voor motoriek en voorbereidend schrijven vinden kinderen niet alleen prikkels om met elkaar te spelen, bewegen, communiceren en genieten. Ze vormen een voedingsbodem waarmee kinderen stap voor stap hun wereld kunnen uitbreiden.

 

Download het volledige artikel

 

 

 

 

Bekijk de webinar van Dag Loeloe! & Dag Pompom!

Onze Zwijsen adviseur laat je tijdens een online presentatie kennismaken met Dag Loeloe! & Dag Pompom!

Webinar

Alle activiteiten uit het Dag Loeloe & Dag Pompom! zijn afgestemd op de natuurlijke manier van ontwikkelen van je kleuters en bieden hen uitdaging op hun eigen niveau.

Bekijk de webinar

 

 

 

 

 

Categorieën: Dag Loeloe, Dag Pompom, Kleuteronderwijs