Breng leren tot leven met Jules, Loeloe, Pompom, Zoem en Wisse!

Het artikel 'Als de poppen gaan dansen' op de blog Kleutergewijs benadrukt op een mooie manier de waarde van de klaspop voor de ontwikkeling van jonge kinderen.

Het artikel ‘Als de poppen gaan dansen’ op de blog Kleutergewijs benadrukt op een mooie manier de waarde van de klaspop voor de ontwikkeling van jonge kinderen. 

Onderzoekers Remer en Tzuriel (2015) verwijzen in hun studie naar eerdere onderzoeksresultaten waar de effectiviteit van de handpop op drie aspecten wordt aangetoond:

  • makkelijker kunnen overbrengen van informatie,
  • makkelijker communiceren,
  • grote overtuigingskracht om deel te nemen aan het aanbod.

 

Bij Uitgeverij Zwijsen zijn wij overtuigd van de voordelen van het inzetten van een klaspop. In de 1ste kleuterklas is Jules de hartendief van de kleuters. Hij speelt de centrale rol in de totaalmethode Dag Jules!. Jules is het hoofdpersonage in de voorleesverhalen en in de uitgeschreven activiteiten is hij een vriendje, bondgenoot en vertrouwenspersoon van de kleuters.

klaspoppen.jpg

In Dag Loeloe!, de totaalmethode voor de 2de kleuterklas, is Loeloe de centrale figuur. Samen met haar beleven de kleuters tijdens het hele anker allerlei spannende en leerrijke avonturen. Door Loeloe komt het anker tot leven en voelen de kinderen zich veilig om te gaan ontdekken en onderzoeken.

In de totaalmethode Dag Pompom! neemt Pompom deze rol op zich. Hij is het vriendje voor de kleuters van de 3de kleuterklas en het oudere neefje van klaspop Loeloe.

Dag-Loeloe---differentiatieactiviteiten.jpgOok handpop Zoem speelt een belangrijke rol in Dag Loeloe! en Dag Pompom!. Op een speelse manier biedt hij kleuters kansen om klanken, letters en schrijftekens te ontdekken. Leerlingen van het 1ste leerjaar zullen Zoem bovendien herkennen in de taal- en leesmethode Veilig leren lezen kim-versie, waarin Zoem de leerlingen coacht bij het leren lezen en spellen van nieuwe letters, woorden en zinnen.

In onze vernieuwde wiskundemethode zoWISo is klaspop Wisse de bondgenoot van de eerste- en tweedeklassers tijdens de rekenlessen. Wisse zet de leerlingen aan om na te denken over een bepaald rekenprobleem. Wisse weet het allemaal niet zo goed en vraagt de kinderen om te helpen.

Wij zijn al meermaals getuige geweest van boeiende, hartverwarmende en leerrijke momenten tussen een van deze poppen en de kinderen.

 

Wetenschappelijke bronnen:

Blogbericht Kleutergewijs: https://kleutergewijs.wordpress.com/2017/02/09/als-de-poppen-gaan-dansen/

Remer, R. , & Tzuriel, D. (2015). “I Teach Better with the Puppet” – Use of Puppet as a Mediating Tool in Kindergarten Education – an Evaluation. American Journal of Educational Research, 3(3), 356-365.

 

Categorieën: Veilig leren lezen, Dag Loeloe, Dag Jules, Dag Pompom, zoWISo, Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Eerste leerjaar