Veilig-leren-lezen

Veilig leren lezen kim-versie

Taal- en leesmethode voor het 1ste leerjaar

Veilig leren lezen is al tientallen jaren de meest gebruikte én meest succesvolle taal- en leesmethode voor het 1ste leerjaar. Recente wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen hebben geleid tot de kim-versie. Hierin zijn de leerlijnen technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, spreken en luisteren, woordenschat en leesbevordering stevig verankerd. Zo geef je jonge lezers de beste basis voor hun verdere lees- en taalontwikkeling.
een unieke didactiek voor lezen en spelling

Veilig leren lezen kim-versie is volledig opgebouwd volgens een unieke didactiek voor lezen en spelling. Leerlingen leren steeds één nieuwe letter in combinatie met reeds geleerde letters. Dankzij de gestructureerde opbouw van het letteraanbod komen ze sneller tot het vlot lezen van woorden, zinnetjes en korte teksten. Zo gaan leerplezier en leerresultaat hand in hand! De talrijke mogelijkheden tot differentiatie bieden bovendien een aanbod op maat van élke leerling. 

Juf Daisy over Veilig leren lezen kim-versie:

"De kinderen reageren heel positief op het werken met Zwijsen. Ze zijn heel betrokken. Zeker wanneer we klassikaal aan het bord werken, kun je heel goed zien dat ze allemaal kunnen volgen. De interactie met het digitale bord vind ik een heel positieve inbreng. Ook het individueel werken op verschillende niveaus vinden mijn leerlingen heel fijn."

Juf Daisy, Basisschool De Spreeuwen, Mechelen

In de 13 kernen van Veilig leren lezen kim-versie staat telkens een ander thema centraal. In kern Start maken je leerlingen kennis met Kim en haar opa en de avonturen die ze beleven op het Puddingboomplein.

Dit vormt een uitdagende context om te leren lezen en om taal te oefenen. Het schooljaar wordt weer feestelijk afgesloten op het plein: we kunnen lezen!

Puddingboomplein Veilig leren lezen kim-versie
Opa & Kim

Veilig leren lezen actueel

Over Uitgeverij Zwijsen

Zwijsen is al ruim 170 jaar toonaangevend uitgever van wetenschappelijk onderbouwde leermethoden voor het kleuter- en lager onderwijs in Vlaanderen en Nederland.

  • duidelijke, doorgaande leerlijn voor leerlingen van 2,5 tot 12 jaar
  • unieke visie op onderwijs: leerplezier garandeert leerwinst voor élk kind
  • 2 op 3 kinderen in Vlaanderen leert lezen met Zwijsen

Meer info

logo_uitgeverijzwijsen.svg

Ga verder naar 'Visie'

Wil je meer weten over de visie van Veilig leren lezen kim-versie? Klik dan verder en ontdek onze taal- en leesmethode!

Visie