zoWISo

wiskundemethode voor leerjaar 1 tot 6

zoWISo, de vernieuwde wiskundemethode voor leerjaar 1 tot 6, legt de nadruk op inzicht en leerplezier in de rekenles en is in alle opzichten uniek. zoWISo bouwt verder op het sterke didactische concept van de voorganger zWISo. Op basis van jaren ervaring, kwalitatieve input van enthousiaste gebruikers en nieuwe wetenschappelijke inzichten kreeg zoWISo een update en optimalisatie waar nodig.

Ontdek zoWISo

zWISo wordt zoWISo

Vernieuwde wiskundemethode

Met haar sterk didactisch en wetenschappelijk onderbouwd concept bouwt Zwijsen voort op jaren ervaring en kwalitatieve input van enthousiaste gebruikers.

 

Haalbare en flexibele methode

Haalbare en flexibele methode

zoWISo brengt haalbare en zeer flexibele lessen die prettig zijn voor elke leerling en zo ook voor de leerkracht.

 

Gedifferentieerde aanpak

Gedifferentieerde aanpak

zoWISo voorziet in een ruime, gedifferentieerde aanpak met zorg op maat van alle leerlingen.

 

Persoonsgebonden ontwikkeling

Persoonsgebonden ontwikkeling

zoWISo besteedt veel aandacht aan samenwerken, zelfstandig werken, leren leren, zelfvertrouwen opbouwen, probleemoplossende vaardigheden.

 

Succeservaring voor elk kind

Succeservaring voor elk kind

zoWISo heeft aandacht voor de betrokkenheid, de motivatie en het welbevinden van elk kind.

 

Oefensoftware & digitale tools

Oefensoftware & digitale tools

zoWISo biedt optimale ondersteuning voor de leerkracht en motiverende digitale oefeningen voor de leerling.

 

GRATIS introductiepakket aan
305x240.png

Een haalbare en flexibele methode

zoWISo leert kinderen functioneel en effectief rekenen.

Haalbare lessen, prettig voor leerkracht en leerling

 • Overzichtelijke handleiding
 • Kort en duidelijk geformuleerde lesgang
 • Vernieuwde, frisse en functionele lay-out
 • Voldoende invulruimte
 • Voldoende ruimte in de jaarplanning voor remediëring en gedifferentieerd oefenen

Goed doordachte doorgaande leerlijnen

 • Rekenmodellen en procedures worden stapsgewijs en consequent aangeboden, van realistisch naar abstract.
 • Het CSA-model (concreet - schematisch - abstract) zorgt voor een graduele opbouw en biedt je de mogelijkheid leerlingen te laten werken op verschillende niveaus. Met het CSA-model haal je het beste uit elke leerling.

zoWISo-lessen zijn ‘doelessen’.

 • Het handelen staat centraal, de kinderen bedenken zelf creatieve oplossingen voor allerlei rekenkundige problemen in het dagelijkse leven en brengt zo wiskunde dicht bij de leefwereld van een kind.
 • De concrete zoWISo-materialen maken van de rekenles een echte 'doeles'. Het doel van dit alles is inzicht! Inzicht, de basis om de rest van hun wiskundige vaardigheden verder te ontwikkelen.

Een gedifferentieerde aanpak met zorg op maat

zoWISo op maat van elk kind!

zoWISo zet sterk in op ‘zorg’. De methode werkt met één leertraject: een basisniveau met differentiatie. Zo komt zoWISo tegemoet aan de grote niveauverschillen in je klas.

Er is veel aandacht voor zorg voor zowel de rekenzwakke als de rekensterke leerlingen.

 • Zorgkinderen ondersteun je extra door verlengde instructie te geven en begeleid je bij de verwerking. Met de differentiatieset geef je hen oefeningen op maat.
 • Ook voor de snellere en betere rekenaars zijn er tal van differentiatiemogelijkheden, zowel naar tempo als naar niveau.
 • Met de nieuwe differentiatieset beschik je over oefeningen op maat van je zwakke en betere rekenaars op 4 niveaus (2 oefenniveaus voor leerjaar 1).


Zo houden alle kinderen plezier in rekenen. En zo haal jij als leerkracht ook het beste uit elk kind!

Aandacht voor persoonsgebonden ontwikkeling van elk kind

Met zoWISo gaan de leerlingen 'graag wiskunde doen'! Ze leren méér dan wiskunde!

Bij elke les bieden we je suggesties om te focussen op de persoonsgebonden ontwikkeling van elk kind. zoWISo besteedt veel aandacht aan samenwerken, zelfstandig werken, leren leren, zelfvertrouwen opbouwen, probleemoplossende vaardigheden verwerven ...

ZILL - Uitgeverij Zwijsen

Zorgeloos Zill met Zwijsen

Met zoWISo kunnen scholen en leerkrachten van het katholiek onderwijs zorgeloos aan de slag met het Zill-leerplanconcept! Want, zoWISo is helemaal Zill.

Meer informatie

Succeservaring voor elk kind

Leren rekenen met zoWISo is leren rekenen vanuit het kind.

zoWISo heeft aandacht voor de betrokkenheid, de motivatie en het welbevinden van elk kind. In zoWISo ligt de nadruk op inzicht en leerplezier voor elk kind. Leerlingen gaan in elke les aan de slag met motiverende opdrachten. De leuke en vernieuwde figuren: Wisse, Matz en de Wisteens, maken de materialen extra aantrekkelijk en nemen de leerlingen mee op rekenavontuur.

De variëteit aan oefenvormen maakt automatiseren en oefenen aangenaam, ook voor de zwakkere rekenaars. Met opdrachten op maat garandeer je succes voor iedereen.

Zowel de rekensterke als de rekenzwakke leerlingen blijven gemotiveerd aan de slag.

 • Dankzij korte, frequente oefenmomenten die snel volgen op de instructie.
 • Door de variëteit aan oefenvormen, die automatiseren en oefenen ook voor de zwakkere rekenaars aangenaam maakt.
 • Met de spelletjes die rekenstof inoefenen, geef je je leerlingen telkens weer leuke aanknopingspunten.

Digitale tools en digitale oefeningen voor heel wat oefenkansen en remediëring

Leerresultaat én leerplezier gaan hand in hand!

Optimale digitale ondersteuning voor de leerkracht

 • Handige digitale bordlessen en presentatietools op maat van je les
 • Digitale handleiding met korte duidelijke teksten
 • Digitale modellen om bordschema’s snel op te bouwen

Motiverend digitaal oefenen

 • Digitale oefenreeksen stimuleren de verwerking en het automatiseren
 • Digitale remediërende oefenreeksen voor een effectieve remediëring van elk kind

Over Uitgeverij Zwijsen

Zwijsen is al ruim 170 jaar toonaangevend uitgever van wetenschappelijk onderbouwde leermethoden voor het kleuter- en lager onderwijs in Vlaanderen en Nederland.

 • duidelijke, doorgaande leerlijn voor leerlingen van 2,5 tot 12 jaar
 • unieke visie op onderwijs: leerplezier garandeert leerwinst voor élk kind
 • 2 op 3 kinderen in Vlaanderen leert lezen met Zwijsen

Meer info

logo_uitgeverijzwijsen.svg