Ontdek hoe wereldoriëntatie tot leven komt in Dag Loeloe en Pompom.

Deze week kun je in de klas extra veel aandacht schenken aan de bloemen, de dieren, de bomen ... want het is dag van de natuur.

Ontdek in dit artikel hoe wereldoriëntatie tot leven komt in Dag Loeloe! en Dag Pompom!. Zo komen in de activiteiten onder andere de levende natuur en natuurkundige verschijnselen aan bod. Jonge kinderen zijn nieuwsgierig.

Ze zijn voortdurend op zoek om zichzelf en de wereld te leren kennen en te verkennen. Die behoefte is een aangrijpingspunt voor dit ontwikkelingsgebied. De term ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ geeft al aan dat dit ontwikkelingsgebied een breed terrein omvat, van dicht bij jezelf tot de wereld om je heen: de kinderen oriënteren zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan.

Kinderen oriënteren zich op de omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Ze oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij, veraf, toen en nu. Jonge kinderen zijn nieuwsgierig. Ze zijn voortdurend op zoek om zichzelf en de wereld te leren kennen en te verkennen. Die behoefte is een aangrijpingspunt voor dit ontwikkelingsgebied.

In dit artikel wordt toegelicht hoe hieraan vorm is gegeven in de methodes Dag Loeloe! en Dag Pompom!.

 

 

 

Categorieën: Dag Loeloe, Dag Pompom, Kleuteronderwijs