Home - Educatief
Home ik pen! (kim-versie)
E-mail een collegaUitgebreid zoeken

Abonnementen


Methodewebsites
Uitgebreid zoeken


ik pen! (kim-versie)

een nieuwe schrijfmethode voor leerjaar 1
bij Veilig leren lezen (kim-versie)ik pen! (kim-versie)
 

Met de nieuwe ik pen! (kim-versie) leren kinderen op een soepele en speelse manier een sober en vooral goed leesbaar handschrift te ontwikkelen en toe te passen. Kinderen leren een letter lezen en meteen ook schrijven. Eerst leggen ze zich toe op het leren vormen van individuele letters, maar al snel schrijven ze ook woorden en zinnen. Dat werkt enorm motiverend!Waarom een nieuwe ik pen!

 • Nieuwe didactische inzichten binnen het schrijfonderwijs op basis van wetenschappelijke bevindingen en praktijkervaringen.
 • Aansluiting bij de nieuwe Veilig leren lezen (kim-versie)


  • Uitgangspunten en opbouw

   • De opbouw verloopt parallel met Veilig leren lezen (kim-versie).
   • Het letterfont is eigen aan ik pen!: eenvoudig en logisch opgebouwd. Het sluit aan bij de psychomotorische ontwikkeling van de kinderen.
   • Systematische opbouw van de leerlijn


   Voorbeeld Handleiding ik pen!


   Voorbeeld Schrijfboekje ik pen! 1A

   In een eerste fase maken de kinderen zich de schrijfletter eigen door de letter zowel in de vrije ruimte als op de lijnen en tussen liniatuur te schrijven.

   De nieuwe letters passen kinderen toe in combinatie met al gekende letters via het schrijven van woorden en zinnen. Op die manier worden letters veelvuldig herhaald en worden kinderen gestimuleerd om de schrijfletter uit het geheugen op te halen. Daarnaast oefenen kinderen de omzetting van de lees- naar de schrijfletter.

   In een tweede fase worden de verbindingen stap voor stap geoefend.


   • Door gebruik te maken van stappenplannen en materialen (bijv. spiekboekje) stimuleren we de kinderen om zelfstandig te werken tijdens het zich eigen maken van de schrijfletters.
   • Kinderen gaan samen met u als leerkracht reflecteren op hun schrijfproduct en schrijfproces.
   • Met motorische activiteiten die het schrijven rechtstreeks ondersteunen.
   • Ook aandacht voor linkshandige kinderen.
   • Doorheen alle lessen voorzien we tips voor observatie en differentiatie. Na elke kern besteden we aandacht aan evaluatie met extra oefenstof voor remediŽring.   Materialen


   Voor de leerling

   • Schrijfboekje 1a (Kern Start tot 2)
   • Schrijfboekje 1b (Kern 3 tot 6)
   • Schrijfboekje 1c (Kern 7 tot 11)
   • Spiekboekje

   Voor de leerkracht

   • Handleiding
   • Kopieerbundel
   • Letterwandplaat
   • Set magnetische letters
   • Leerkrachtassistent (voorlopig ik pen! maan-versie)   Voor gebruikers

   Observatie en registratieformulieren
   Na elke kern is er een evaluatie van de letterkennis. De resultaten van de evaluatie en observatie noteer je op de registratieformullieren.


   Observatie- en registratieformulier schrijfgedrag   Concordantielijsten ik pen! kim-versie
   Concordantielijst ik pen! kim-versie deel 1a
   Concordantielijst ik pen! kim-versie deel 1b
   Concordantielijst ik pen! kim-versie deel 1c   Overzicht van de lessen gekoppeld aan de Leerkrachtassistent van de ik pen! maan-versie.
   Concordantielijst ik pen! kim-versie (motorische activiteiten) en Leerkrachtassistent ik pen! maan-versie   Dictees ik pen! kim-versie
   Letterdictee kern Start - kern 1 - kern 2
   Letterdictee kern 3 - kern 4
   Letterdictee kern 5 - kern 6
   CijferdicteePrijslijstTer inzagepakketPeuters & Kleuters

Lager Onderwijs

Kinderboeken

Abonnementen

Poppentheater

Software