Home - Educatief
Home nieuwe ik pen!
E-mail een collegaUitgebreid zoeken

Abonnementen
Methodewebsites
Uitgebreid zoeken


nieuwe ik pen!

een nieuwe schrijfmethode voor leerjaar 1 tot 4nieuwe ik pen!
 

Met nieuwe ik pen! leren kinderen op een soepele en speelse manier een sober en vooral goed leesbaar handschrift ontwikkelen. In leerjaar 1 leren kinderen een letter lezen en meteen ook schrijven. Eerst leggen ze zich toe op het leren vormen van individuele letters, maar al snel schrijven ze ook woorden en zinnen. Dat werkt enorm motiverend! In leerjaar 2 leren kinderen de hoofdletters vormen en passen die meteen ook toe in namen, plaatsnamen en zinnen.
Een nieuwe schrijfmethode voor leerjaar 1 tot 4

 • Nieuwe didactische inzichten binnen het schrijfonderwijs op basis van wetenschappelijke bevindingen en praktijkervaringen.
 • Aansluiting bij de nieuwe Veilig leren lezen (kim-versie) en Zie zo Taal/Spelling.
 • NIEUW Leerkrachtassistent ik pen! voor leerjaar 1 en leerjaar 2.Uitgangspunten en opbouw

 • Het letterfont is eigen aan ik pen!: eenvoudig en logisch opgebouwd. Het sluit aan bij de psychomotorische ontwikkeling van kinderen.
 • Sterke en efficiŽnte didactiek en een doorlopende leerlijn van de 2de kleuterklas (Dag Loeloe!) tot het 4de leerjaar.
 • In het 1ste leerjaar loopt de opbouw parallel met Veilig leren lezen (kim-versie).Leerjaar 1

Voorbeeld Handleiding ik pen!


Voorbeeld Schrijfboekje ik pen! 1AIn een eerste fase maken de kinderen zich de schrijfletter eigen door de letter zowel in de vrije ruimte als op de lijnen en tussen liniatuur te schrijven. De nieuwe letters passen kinderen toe in combinatie met al gekende letters via het schrijven van woorden en zinnen. Op die manier worden letters veelvuldig herhaald en worden kinderen gestimuleerd om de schrijfletter uit het geheugen op te halen. Daarnaast oefenen kinderen de omzetting van de lees- naar de schrijfletter. In een tweede fase worden de verbindingen stap voor stap geoefend. • Door gebruik te maken van stappenplannen en materialen (bijv. spiekboekje) stimuleren we de kinderen om zelfstandig te werken tijdens het zich eigen maken van de schrijfletters.
 • Kinderen gaan samen met jou als leerkracht reflecteren op hun schrijfproces.
 • Met motorische activiteiten die het schrijven rechtstreeks ondersteunen.
 • Ook aandacht voor linkshandige kinderen.
 • Doorheen alle lessen voorzien we tips voor observatie en differentiatie. Na elke kern besteden we aandacht aan evaluatie met extra oefenstof voor remediŽring.
Materialen leerjaar 1

Voor de leerling

 • Schrijfboekje 1a (Kern Start tot 2)
 • Schrijfboekje 1b (Kern 3 tot 6)
 • Schrijfboekje 1c (Kern 7 tot 11)
 • Spiekboekje

Voor de leerkracht

 • Handleiding
 • Kopieerbundel
 • Letterwandplaat
 • Set magnetische letters
 • Leerkrachtassistent (voorlopig ik pen! maan-versie)Voor gebruikers leerjaar 1


Voor gebruikers

Observatie en registratieformulieren
Na elke kern is er een evaluatie van de letterkennis. De resultaten van de evaluatie en observatie noteer je op de registratieformullieren.


Observatie- en registratieformulier schrijfgedragConcordantielijsten ik pen! kim-versie
Concordantielijst ik pen! kim-versie deel 1a
Concordantielijst ik pen! kim-versie deel 1b
Concordantielijst ik pen! kim-versie deel 1cOverzicht van de lessen gekoppeld aan de Leerkrachtassistent van de ik pen! maan-versie.
Concordantielijst ik pen! kim-versie (motorische activiteiten) en Leerkrachtassistent ik pen! maan-versieDictees ik pen! kim-versie
Letterdictee kern Start - kern 1 - kern 2
Letterdictee kern 3 - kern 4
Letterdictee kern 5 - kern 6
Cijferdictee
Leerjaar 2

In leerjaar 2 starten we met het herhalen van de kleine letters en de verbindingen van die letters. Naast het herhalen van de letters, worden ook de cijfers en leestekens herhaald. We zetten de aanpak, zoals in leerjaar 1, verder bij het leren schrijven van de hoofdletters. De leerlingen leren de hoofdletters aan en maken hierbij weer gebruik van de stappenplannen. Op die manier maken ze zich de vorm van de hoofdletter eigen en passen ze die toe in eigennamen, plaatsnamen en zinnen.


 • Blijvend aandacht voor de zithouding, potloodhantering en papierligging.
 • Bevorderen van de schrijfmotorische vaardigheden.
 • Kinderen reflecteren op hun schrijfproduct en schrijfproces.
 • Ook aandacht voor linkshandige kinderen.
 • Doorheen alle lessen voorzien we tips voor observatie en differentiatie. We besteden geregeld aandacht aan evaluatie met tips voor remediŽring.
Materialen leerjaar 2

Voor de leerling

 • Schrijfboekje 2a
 • Schrijfboekje 2b
 • Oefenschriftje

Voor de leerkracht

 • Handleiding
 • Hoofdletterwandplaat
 • Set letterkaartjes
 • NIEUW! Leerkrachtassistent leerjaar 2


PrijslijstTer inzagepakketPeuters & Kleuters

Lager Onderwijs

Kinderboeken

Abonnementen

Poppentheater

Software