Visie

Een totaalaanbod speciaal voor de 3de kleuterklas

Een totaalaanbod speciaal voor de 3de kleuterklas

Dag Pompom! bevat talloze activiteiten die perfect zijn afgestemd op de interesses en belevingswereld van je kleuters.

De aantrekkelijke materialen en activiteiten op maat brengen leren tot leven in de 3de kleuterklas. Klaspop Pompom is het vriendje van je kleuters dat hen meeneemt op leerrijke avonturen.

Doelgericht spelend leren met Dag Pompom!

Doelgericht spelend leren met Dag Pompom!

Dag Pompom! bevat een totaalaanbod aan activiteiten waarin je kleuters op een speelse en doelgerichte manier met het anker aan de slag gaan. De activiteiten spelen in op de natuurlijke manier van ontwikkelen van jouw klasgroep en zijn volledig conform de meest recente ontwikkelingsdoelen en leerplandoelen. Dankzij het digitale leerlingvolgsysteem heb je de voortgang van je kleuters voortdurend in beeld, waardoor je perfect kunt inspelen op hun leerbehoeften

Dag Pompom! als gebruiksvriendelijk totaalaanbod

In Dag Pompom! komen alle ontwikkelingsdomeinen spelenderwijs aan bod. Elk anker bevat een praktische handleiding en een overzichtelijke beschrijving van de activiteiten. Daarnaast heb je als leerkracht ook voldoende ruimte voor flexibiliteit, creativiteit en eigen activiteiten.

Didactiek

Maximale ondersteuning voor élke kleuter

Dag Pompom! sluit maximaal aan bij de belevingswereld van je kleuters en komt tegemoet aan de specifieke leerbehoeften van elk kind. Het kleuterpakket voorziet activiteiten op verschillende niveaus: ster, maan en zon. Ook woordenschat is beschikbaar op ster-, maan- en zonniveau. Verder krijg je als leerkracht talloze tips om activiteiten gemakkelijker of moeilijker te maken. Zo kun je voor elk kind op gepaste wijze differentiëren.

Maximale ondersteuning voor de leerkracht

Het kleuteraanbod Dag Pompom! voorziet bij elke activiteit een duidelijke lesbeschrijving en talloze extra tips voor de leerkracht. Zo word jij maximaal ondersteund en heb je zoveel mogelijk tijd om met je kleuters bezig te zijn. In Digiregie beschik je bovendien over een handige planning- en observatietool. Ook krijg je suggesties voor oudercommunicatie.   

Domeinen

Dag Pompom! bevat een totaalaanbod voor kinderen van de 3de kleuterklas. Binnen elk anker behandel je alle ontwikkelingsgebieden: taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, wetenschap en techniek, wereldoriëntatie, motoriek en muzische vorming.

Rol van de klaspop

Rol van de klaspop

Klaspop Pompom speelt een centrale rol in Dag Pompom! en is het ideale communicatiemiddel voor je kleuters. Met Pompom voelen kinderen zich veilig in de klas en durven ze zich sneller te uiten.

Klaspop Pompom zorgt voor een betekenisvolle context tijdens een anker en lokt gesprekken uit met je kleuters. Hij is hun bondgenoot en vertrouwenspersoon.

Pompom is het vriendje voor de 3de kleuterklas. Hij is de grote neef van Loeloe, de klaspop uit het kleuterpakket Dag Loeloe!. Iedereen kan altijd bij Pompom terecht. Hij kan goed luisteren en kan zich verwonderen over hele kleine dingen. Pompom is erg begaan met zijn vriendjes en toont onmiddellijk hoe hij zich voelt. Rond oma’s huis beleeft hij heel wat spannende en gekke avonturen. 

Plaats in de doorgaande lijn van Uitgeverij Zwijsen

Dag Pompom! vormt samen met kleuterpakketten Dag Jules! en Dag Loeloe! de perfecte doorgaande lijn voor je kleuteronderwijs. Daarnaast ligt Dag Pompom! volledig in lijn met de didactiek, visie en opbouw van de taalmethoden Veilig leren lezen en ik pen! en van de rekenmethode zoWISo. Zo zijn je kleuters voorbereid om een sterke start te maken in het 1ste leerjaar!   

Aansluiting met Dag Jules! en Dag Loeloe!

Net zoals Dag Jules! en Dag Loeloe! garandeert Dag Pompom! een totaalaanbod voor je kleuters. De kleuterpakketten zijn onderdeel van een doorlopende leerlijn voor taal, rekenen, motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, wetenschap en techniek, kunstzinnige vorming en oriëntatie op jezelf en de wereld.

Daarnaast hanteren de kleuterpakketten dezelfde structuur en opbouw en wordt er gewerkt met soortgelijke materialen. Met de handpop van Jules, Loeloe en Pompom, kunnen kleuters zich identificeren en zo stimuleer je interactief gedrag.

Aansluiting met zoWISo

Dag Pompom! bevat speelse en doelgerichte rekenroutines met getallen van 0 t.e.m. 12 die je kleuters voorbereiden om in het 1ste leerjaar te leren rekenen met zoWISo. Bovendien komt het lineaire getalbeeld spelenderwijs aan bod: op een handelende manier gaan je kleuters aan de slag met de getallenwand, met meetopdrachten …

Doorgaande lijn - Dag Pompom!

Aansluiting met Veilig leren lezen kim-versie

Dag Loeloe!, Dag Pompom! en Veilig leren lezen kim-versie maken deel uit van een doorgaande lijn voor taal- en leesontwikkeling in het basisonderwijs.

Aan de hand van speelse en doelgerichte routines werkt Dag Pompom! aan taalbewustzijn en fonologisch bewustzijn, oriëntatie tot schrijven, woordenschat, spreken en luisteren, verhaalbegrip en verhaaloriëntatie… Dag Loeloe!, Dag Pompom!  en Veilig leren lezen gaan bovendien uit van dezelfde visie op taal: werken rond taal moet een rijk, betekenisvol en interactief sociaal gebeuren zijn.

 

Aansluiting met ik pen!

De activiteiten met schrijftekens en schrijfpatronen uit Dag Pompom! bereiden je kleuters voor op het leren schrijven van letters in ik pen!. Op een speelse manier wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de fijne motoriek. Dag Pompom! maakt je kleuters al vertrouwd met het ik pen!-font en besteedt ruime aandacht aan een goede schrijfhouding en penhouding. Ook het voorbereidend schrijven van cijfers komt spelenderwijs aan bod.  

Differentiatie

Differentiatie

Omgaan met verschillen in de klasgroep vraagt van de kleuterleerkracht een goed klassenmanagement. Dankzij het aanbod aan differentiatieactiviteiten richt je als leerkracht je onderwijs zo in dat alle kleuters profiteren van de groepsinstructie tijdens de kringactiviteiten. Bovendien wordt er tijdens de verwerking rekening gehouden met de verschillen tussen je leerlingen.

Aan de hand van verdiepingsopdrachten, preteaching of verlengde instructie kun je als leerkracht aandacht besteden aan de individuele spel- en leerbehoeften van je kleuters en is er ruimte voor feedback.

Meer weten? Neem dan zeker een kijkje bij Differentiatie (praktisch).

Over Uitgeverij Zwijsen

Zwijsen is al ruim 175 jaar toonaangevend uitgever van wetenschappelijk onderbouwde leermethoden voor het kleuter- en lager onderwijs in Vlaanderen en Nederland.

  • duidelijke, doorgaande leerlijn voor leerlingen van 2,5 tot 12 jaar
  • unieke visie op onderwijs: leerplezier garandeert leerwinst voor élk kind
  • 2 op 3 kinderen in Vlaanderen leert lezen met Zwijsen

Meer info

Uitgeverij Zwijsen

Ga verder naar 'Zo werkt het'

De visie van Dag Pompom! komt duidelijk naar voor in de opbouw van het aanbod. Als leerkracht kun je bovendien een maximale ondersteuning verwachten en tips voor differentiatie. Meer weten? 

Zo werkt het