Visie

Actief aan de slag met spelling

Spelling leer je al doende: niet door spellingregels van buiten te leren, maar door actief aan de slag te gaan met de aangeleerde regels. Leerlingen zoeken zelf de spellingwijze van een moeilijk woord op en denken na over de juiste schrijfwijze. Wat je zelf ontdekt, onthoud je immers beter. Dat vergroot niet alleen de leermotivatie, maar ook het leerresultaat.

De leerlingen passen de leerstof toe op herkenbare situaties, waardoor ze snel inzien hoe groot de rol van spelling in hun dagelijkse leven is. Studio spelling brengt spelling tot leven!

Actief aan de slag met spelling
actief-aan-de-slag-met-spelling2

Plaats in de doorgaande lijn van Uitgeverij Zwijsen

Doorgaande lijn Studio taal & spelling

Samen met Studio spelling vormt Studio taal de ideale taal- en spellingmethode voor het 2de t.e.m. het 6de leerjaar. Beide methodes zijn ook afzonderlijk van elkaar te gebruiken.

Sterke koppeling met Veilig leren lezen kim-versie

Studio taal & spelling zijn bovendien sterk gekoppeld aan de taal- en leesmethode Veilig leren lezen kim-versie.

Het is geen voorwaarde om met Studio aan de slag te kunnen gaan, maar de didactiek van lezen en spellen die is opgestart in Veilig leren lezen wordt verdergezet in Studio taal & spelling.

Ga verder naar 'Didactiek'

Met Studio spelling leren leerlingen leren hoe ze bepaalde spellingmoeilijkheden zelf kunnen aanpakken. Lees meer over de didactiek van Studio spelling.

Didactiek