Didactiek

Spellingcategorieën

In Studio spelling worden woorden opgedeeld in spellingcategorieën: hoorwoorden, onthoudwoorden en regelwoorden.

spellingcategorie-1Daarnaast komt ook werkwoordspelling aan bod. Door de woorden in de categorieën te plaatsen en de juiste strategie toe te passen, leren jouw leerlingen hoe ze bepaalde spellingmoeilijkheden zelf kunnen aanpakken.

Eén spelprobleem per les

  • Elke leerling beschikt over een opzoekboekje met uitlegkaarten per spelprobleem.
  • Het boekje vormt een handig hulpmiddel om een spellingstrategie concreet te maken en bevordert het zelfstandig werken.
  • Stap voor stap wordt uitgelegd hoe jouw leerlingen een bepaald spelprobleem kunnen aanpakken.

Woorden van de week

Elke uitlegkaart bevat ook een overzicht met de woorden van de week en de extra woorden. De woorden van de week komen terug in de oefeningen in het leerwerkboek, de extra woorden zijn andere voorbeelden van hetzelfde spelprobleem. Zo zien de leerlingen voldoende voorbeelden waarin de theorie wordt toegepast.

Aandacht voor andere taaldomeinen en doelen

Spellingvaardigheden ontwikkel je niet geïsoleerd, maar in samenhang met andere taalvaardigheden. In Studio spelling wordt consequent stilgestaan bij de betekenis van woorden. In de rubriek ‘Aandacht voor woorden’ krijg je een overzicht van de nieuwe of moeilijke woordenschat per spellingles.

Via de oefeningen in het leerwerkboek wordt regelmatig de koppeling gemaakt met andere taaldomeinen, zoals taalbeschouwing en schrijven.

Vakoverschrijdende doelen en kansen

Studio spelling zet sterk in op het leren leren en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerlingen moeten zowel samenwerkend als individueel kunnen leren.

In de handleiding vind je per les een overzicht van alle vakoverschrijdende doelen die aan bod komen. Doorheen de lessen werk je aan probleemoplossende vaardigheden, kritisch denken en reflecteren, samenwerken en het opbouwen van zelfvertrouwen.

Keer terug naar 'Visie'

Wil je meer weten over de visie van Studio spelling? Klik dan verder en ontdek onze spellingmethode voor leerjaar 2 tot 6!

Visie

Ga verder naar 'Differentiatie'

Om alle leerlingen optimale leerkansen te bieden, voorziet Studio spelling heel wat mogelijkheden tot differentiatie.

Differentiatie