Didactiek

Breng spelling tot leven

In Studio spelling gaan je leerlingen actief aan de slag met spellingregels. Ze passen de aangeleerde regels toe op herkenbare situaties. De spellingwijze van een moeilijk woord zoeken ze zelf op en ze denken na over de juiste schrijfwijze. Wat je zelf ontdekt, onthoud je immers beter.

Spellingcategorieën

In Studio spelling worden woorden opgedeeld in spellingcategorieën: hoorwoorden, onthoudwoorden en regelwoorden.

Ook werkwoordspelling komt aan bod. Je leerlingen plaatsen woorden in de categorieën en passen de juiste strategie toe. Al doende leren ze bepaalde spellingmoeilijkheden zelf aan te pakken.

spellingcategorie-1
Studio_spelling_leerjaar_6_Een-spelprobleem-per-les

Eén spelprobleem per les

In een opzoekboekje vinden je leerlingen per spelprobleem een handige uitlegkaart. Ook leerrijke animatiefilmpjes ondersteunen je leerlingen.

Stap voor stap wordt uitgelegd hoe jouw leerlingen een bepaald spelprobleem kunnen aanpakken. Een ware must voor zelfstandig werk!

  • Woorden van de week

    Op iedere uitlegkaart vinden je leerlingen de woorden van de week en de extra woorden. De woorden van de week komen terug in oefeningen in het leerwerkboek. De extra woorden geven voldoende voorbeelden waarin de theorie wordt toegepast. Ook kunnen deze dienen als differentiatie.

  • Aandacht voor andere taaldomeinen en doelen

    Spellingvaardigheden ontwikkel je niet geïsoleerd. In Studio spelling wordt consequent stilgestaan bij de betekenis van woorden. Via oefeningen in het leerwerkboek wordt regelmatig de koppeling gemaakt met andere taaldomeinen, zoals taalbeschouwing en schrijven.
  • Vakoverschrijdende doelen en kansen

    Studio spelling zet sterk in op leren leren en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er wordt ingezet op samenwerkend en individueel leren. In de handleiding vind je per les een overzicht van alle vakoverschrijdende doelen die aan bod komen.

 

Met Studio spelling kies je voor

Keer terug naar 'Visie'

Wil je meer weten over de visie van Studio spelling? Klik dan verder en ontdek onze spellingmethode voor leerjaar 2 tot 6!

Visie

Ga verder naar 'Differentiatie'

Om alle leerlingen optimale leerkansen te bieden, voorziet Studio spelling heel wat mogelijkheden tot differentiatie.

Differentiatie