Leesmotivatie

LeesmotivatieLeerlingen prikkelen, zodat ze een tekst echt ‘willen’ lezen; dat is in Studio taal een belangrijk uitgangspunt.

Daarom biedt Studio taal tijdens álle taallessen teksten die aansluiten bij de leefwereld en de interesses van de leerlingen, en bij het thema van het blok. Vanuit een betekenisvolle context gaan leerlingen actief met teksten aan de slag.

Garantie op leesmotivatie
tijdens de lessen begrijpend lezen

De didactische sleutel leesmotivatie komt in Studio taal op verschillende manieren aan bod:

De leerlingen mogen regelmatig keuzes maken in wat ze lezen.

In de lesfase Terugkijken reflecteren de leerlingen op wat al goed ging, wat ze leuk vonden, wat ze geleerd hebben …

Zo krijgen ze meer zicht op hun eigen leerproces en op hun eigen succeservaringen.

terugkijken

 

Studio taal gebruikt regelmatig fragmenten uit bekende, spannende, grappige, interessante … jeugdboeken.

Leerlingen komen zo op een speelse en motiverende manier in aanraking met allerlei soorten boeken!

Toneellezen-toepassingen-didactische-sleutels

 

Leesbevordering, leesplezier en leesmotivatie

studio-taal

Studio taal wil leerlingen plezier laten beleven aan lezen en hen daardoor veel laten lezen. Daarom biedt Studio taal een ruim aanbod aan tips en suggesties om de leesmotivatie van de leerlingen te bevorderen.

leeslogboek

 

Een leeslogboek vol boekentips

Alle leerlingen worden gestimuleerd om achter in hun werkboek een leeslogboek bij te houden. Op basis daarvan geven ze elkaar leestips, praten ze over boeken ...

Zo wordt het leuk en eenvoudig om regelmatig aandacht te besteden aan boekpromotie.

 

Ruime aandacht voor vrij lezen

 Bij de lessen technisch lezen wordt binnen het voorziene lesschema tijd vrijgehouden voor vrij lezen. Aansluitend bij het thema van blok wordt een leesboek op AVI-niveau voorzien, waarin de leerlingen vrij kunnen lezen. Daarnaast mogen ze ook steeds lezen in een eigen boek, een boek uit de (klas)bibliotheek …

Rubriek-Extra-leestijd

Extra leestijd: breng lezen tot leven

In de handleiding vindt de leerkracht geregeld de rubriek ‘Extra leestijd’ terug.

Naast suggesties voor correct, vlot en vloeiend lezen, worden tijdens de lessen technisch lezen leuke tips aangereikt om verhalen en boeken op een speelse manier in de klas te brengen.