Zo werkt het

Dankzij de gestructureerde opbouw, de aantrekkelijke materialen en maximale leerkrachtondersteuning komt leren tot leven in de 3de kleuterklas. Dag Pompom! bevat bovendien talrijke mogelijkheden tot differentiatie die je kleuters onderwijs op maat bieden.

Opbouw

Dag Pompom! werkt met ankers (thema’s) die zijn opgebouwd vanuit een vaste structuur. Uiteraard is er ruimte voor creativiteit en kun je als leerkracht eigen ankers, eigen activiteiten en extra materiaal toevoegen.

Ankers

Dag Pompom! voorziet 12 ankers voor de 3de kleuterklas die verdeeld zijn over drie perioden:

Periode 1: september t.e.m. november

Periode 2: december t.e.m. midden maart

Periode 3: midden maart t.e.m. juni

Elk anker neemt in totaal 3 weken in beslag: 2 lesweken en 1 week uitloop.

Je hoeft echter niet alle ankers te voltooien om de ontwikkelingsdoelen en leerplandoelen te behalen. Als je per periode drie ankers aanbiedt, behandel je ook alle doelstellingen én bouw je voldoende herhaling in.

Van de ankers waar een * bij staat, kies je er per periode één van de twee.

 

Periode Kleuterklas 3: ankers

1

Welkom

Wonen

Uitvinden *

Muziek *

 

 


2

Dieren

Communicatie

Lente *

De ruimte *

 

 

3

Familie *

Eten en drinken *

Water

Afsluiting

Herkenbare structuur

Elk anker van Dag Pompom! is opgebouwd in drie fasen.

480x315.png

Fase 1: Ankerverhaal (week 1)

In de eerste fase maken je kleuters kennis met het thema van het anker. Dat gebeurt o.a. door middel van preteaching. Als leerkracht lees je het ankerverhaal voor en doe je met je kleuters enkele aansluitende activiteiten.

Fase 2: Ankerthema (week 2)

Aan de hand van gestructureerde activiteiten ga je dieper in op het ankerthema.

Fase 3: Afronding (week 3)

In deze laatste fase brengen je kleuters verslag uit van hun ervaringen en ontdekkingen uit de twee vorige fasen. Als afsluiting van het anker kiezen ze een schat die ze gedurende het hele schooljaar willen bewaren op een speciale plek in de klas.

305x240.png

Hoekenwerk

Elk anker voorziet activiteiten voor in de hoeken. Per anker kies je welke hoeken je wilt inzetten: de speelhoek, de huishoek, de schatkisttafel, de ontdekhoek, de rekenhoek, de lees-schrijfhoek, de bouwhoek, de digihoek, de muziekhoek, de zand/watertafel of de tafel met ontwikkelingsmateriaal.

Keuzevrijheid

Ondanks de vaste structuur en opbouw, laat Dag Pompom! kleuterleerkrachten voldoende vrij om zelf initiatief te nemen. Als leerkracht heb je keuzevrijheid op verschillende manieren:

  • Binnen een periode bepaal je zelf wanneer een anker aan bod komt.
  • Je hebt voldoende tijd om andere (eigen) activiteiten te organiseren binnen elk ankerthema.
  • Tijdens een schooljaar is er voldoende tijd om eigen thema’s en projecten te plannen.

Zo kun je steeds inspelen op de interesses en belevingswereld van je kleuters!

Thema's

Alle thema’s die in de ankers van Dag Pompom! aan bod komen zijn gekoppeld aan herkenbare gebeurtenissen. Ze sluiten perfect aan bij de leefwereld en interesses van je kleuters en bij de periode van het jaar. Bovendien spreken ze telkens een brede kennis van de wereld aan. 

Leerkrachtondersteuning

Digiregie

Dag Pompom! garandeert maximale ondersteuning voor de leerkracht. Alle activiteiten staan duidelijk beschreven in de handleiding, vergezeld van talrijke extra tips. De software Digiregie ondersteunt je bij het voorbereiden en evalueren van je onderwijs. Dankzij de handige planning- en observatietool kun je op een eenvoudige manier een jaarplanning opstellen en een materiaallijst raadplegen per geplande activiteit.

Na het ingeven van je observaties krijg je bovendien een passend vervolgaanbod te zien dat aansluit bij het niveau van je kleuters. De duidelijke structuur en gebruiksvriendelijke materialen van dit totaalaanbod zorgen ervoor dat je zoveel mogelijk tijd kunt spenderen met je kleuters.

Differentiatie (praktisch)

Om tegemoet te komen aan de specifieke leerbehoeften van élke kleuter bevat Dag Pompom! talrijke mogelijkheden tot differentiatie. Elke kleuter krijgt het basisaanbod (maan), waarbij het sterniveau en het zonniveau extra investering of extra uitdaging bieden. Als leerkracht heb je daarbij keuze uit drie situaties:

  • differentiatie binnen de Dag Pompom!-activiteiten
  • inzetten van de kleine kring
  • spelbegeleiding in de hoeken
kringactiviteiten

Differentiatie binnen de Dag Pompom!-activiteiten

De kringactiviteiten zijn bedoeld voor alle kleuters. Bij elke activiteit staat duidelijk aangegeven hoe je deze geschikt kunt maken voor kleuters met de steraanpak, kleuters met de zonaanpak en AN-kleuters. Het gaat telkens om concrete aanbevelingen die je bij de activiteit kunt inzetten. Voor kinderen met de steraanpak zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden opgenomen ter intensivering, terwijl het bij kinderen met de zonaanpak gaat om extra uitdaging. In de activiteiten wordt er bovendien veelvuldig gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen, waarbij je jouw kleuters stimuleert om samen te werken. Juist door samen te werken in heterogene groepen leren kinderen van elkaar.

Preteaching

Inzetten van de kleine kring

Bij heel wat activiteiten staat onder ‘Tips en verdieping’ aangegeven hoe je een kleine kring kunt inzetten. Ook daarmee kun je differentiëren en afstemmen op de behoeften van je kleuters. Dat kan door middel van:

  • Preteaching: Je bereidt de activiteit voor samen met een bepaalde groep kinderen.
  • Verlengde instructie: Je herhaalt de activiteit met een groep kinderen.
  • Aanbieden van kringactiviteiten op niveau: Je voert de activiteit uit met alleen kinderen met een steraanpak of met een zonaanpak.
305x240.png

Spelbegeleiding in de hoeken

Ook tijdens de spelmomenten in de hoeken is het belangrijk om je kleuters gepaste begeleiding te geven. Hoewel kinderen in heterogene groepen veel van elkaar kunnen leren, hebben ze ook behoefte aan iemand die hen spelvoorbeelden geeft of hen helpt wanneer ze samen geen oplossing vinden. Ook kun jij je kleuters uitdagen om iets nieuws te proberen in hun spel. Dankzij de gedetailleerde spelbegeleiding bij de hoekactiviteiten krijg je tips aangereikt om je vragen en opdrachten in de hoeken af te stemmen op het niveau van je kleuters.

De software Digiregie biedt je ondersteuning bij het differentiëren en observeren van je kleuters. Nadat je je observaties hebt ingegeven, krijg je een passend vervolgaanbod dat aansluit bij het niveau van je kinderen.

Keer terug naar 'Visie'

Dag Jules! biedt een gestructureerd en gebruiksvriendelijk totaalaanbod aan activiteiten. De unieke didactiek en visie van Zwijsen liggen aan de basis.

Visie

Ga verder naar 'Materialen'

Dag Pompom! bevat een waaier aan leuke en leerrijke materialen. Ontdek ze snel!

Materialen