Visie

Humpie Dumpie is een uitgave van 8 leeswerkboekjes boordevol teksten en opdrachten in het kader van begrijpend lezen en leesbeleving. In elk van de 8 boekjes fungeren de figuurtjes Humpie en Dumpie als lees- en doemaatje.

Humpie Dumpie is er voor élke leerling

Humpie Dumpie sluit aan bij leerbehoeften van leerlingen uit het 1ste leerjaar. De leeswerkboekjes kunnen bovendien gebruikt worden in het kader van differentiatie. Ze vormen enerzijds een extra aanbod voor leerlingen die nood hebben aan meer uitdaging en zelfstandig werk en ze komen anderzijds tegemoet aan de leerbehoeften van zwakkere leerlingen. Op die manier past Humpie Dumpie bij drie doelgroepen:

  1. Leerlingen die in Veilig leren lezen de maanaanpak volgen. Deze leerlingen kunnen met Humpie Dumpie werken wanneer alle letters en leesmoeilijkheden van het desbetreffende boekje zijn aangeboden en geautomatiseerd. Het moment van gebruik ligt dan een kern achter bij het aanbod van de leerstof uit Veilig leren lezen.
  2. Leerlingen die in Veilig leren lezen de maanaanpak volgen, maar net niet voldoende vaardigheid bezitten om over te stappen op de moeilijkere leerlijn (zonlijn). Vaak hebben deze leerlingen nood aan moeilijkere taken en uitdagingen. Voor hen is Humpie Dumpie inzetbaar afhankelijk van hun niveau van technisch lezen.
  3. Leerlingen die in Veilig leren lezen in de zonlijn werken, maar ondanks het ruime aanbod aan zonmaterialen extra taken willen en kunnen maken.

 

Leerlingen die in Veilig leren lezen de steraanpak volgen, kunnen eveneens werken met de leeswerkboekjes. Hoewel het belangrijkste doel voor deze leerlingen is om vlot en vloeiend te leren lezen, kunnen ze met Humpie Dumpie al kennismaken met deze vorm van begrijpend lezen. Zij kunnen bijvoorbeeld werken in een leeswerkboekje met een technisch eenvoudig leesniveau. Het niveau waarop de diverse deeltjes van Humpie Dumpie zijn uitgewerkt, maakt een flexibele inzet van de boekjes voor de diverse aanpakken immers mogelijk.

De leerlijnen en aanpakken in Veilig leren lezen

maanlijn: voor leerlingen met een gemiddelde leesontwikkeling, de basisleerlijn

zonlijn: voor leerlingen die leesvaardig zijn of een snelle groei doormaken, eigen leerlijn

steraanpak: leerlingen die de basisleerlijn maan volgen, maar nood hebben aan verlengde instructie en extra ster-tijd.

Alle leeswerkboekjes zijn flexibel inzetbaar

De opbouw van Humpie Dumpie loopt volledig parallel met de leerlijn van Veilig leren lezen. De moeilijkheidsgraad van de leeswerkboekjes sluit aan bij de diverse fasen van het aanvankelijk lezen: er wordt van boekje 1 naar boekje 8 geleidelijk opgeklommen in technische moeilijkheidsgraad.

Daarnaast is elk boekje ook los inzetbaar. Om die flexibiliteit te garanderen, zijn de thema's van Humpie Dumpie niet gekoppeld aan de thema's van Veilig leren lezen. Elk leeswerkboekje heeft een eigen context die naast elk thema te gebruiken is. Daardoor is Humpie Dumpie naast elke methode bruikbaar en inzetbaar op het moment dat een individuele leerling daaraan toe is. Met andere woorden: Humpie Dumpie schikt zich naar de vorderingen van de leerling en niet naar de vorderingen in de leesmethode. Het is dus heel goed mogelijk dat leerlingen op hetzelfde moment met verschillende leeswerkboekjes werken. Zo is er voor iedere leerling een boekje op maat!

Als leerkracht kun je de leeswerkboekjes van Humpie Dumpie reeds inzetten in een vroeg stadium van het aanvankelijk lezen en schrijven. De eerste deeltjes doen slechts beperkt beroep op de schrijfvaardigheid van de leerlingen. Wanneer leerlingen over onvoldoende schrijfvaardigheid beschikken, kunnen ze in alle deeltjes de opdrachten maken met behulp van stempels. In de hogere deeltjes neemt het aantal opdrachten waarin leerlingen hun antwoord volledig zelf schrijven, geleidelijk toe.

Interactief lezen staat centraal

De teksten en opdrachten van Humpie Dumpie prikkelen leerlingen tot het interactief lezen van teksten. In de leeswerkboekjes staan leesbegrip en leesbeleving centraal. Bovendien lezen leerlingen steeds een tekst die ze leestechnisch gezien aankunnen. Door op vaste momenten het lezen van de tekst te onderbreken door een opdracht, worden leerlingen gestimuleerd om voortdurend na te denken over de inhoud van het verhaal. Dankzij vragen over zaken die kortgeleden zijn gelezen of dankzij vragen over eigen ervaringen, blijven kinderen steeds betrokken bij de inhoud. In de reguliere, gezamenlijke lessen kan de leerkracht aan de hand van zulke vragen momenten creëren die strategieën voor leesbegrip en leesbeleving activeren. Dit zal leiden tot een vergelijkbare leeshouding bij leerlingen, ook wanneer ze zonder begeleiding van de leerkracht lezen. Humpie Dumpie creëert dergelijke momenten door een afwisselende presentatie van teksten en opdrachten. Door middel van handige pictogrammen zien leerlingen duidelijk wanneer het tijd is voor deze interactieve uitwisselingsmomenten.

Humpie Dumpie pictogrammen

Ruime variatie in de teksten en opdrachten

De teksten in de leeswerkboekjes van Humpie Dumpie zijn gevarieerd: er zijn informatieve teksten, verhalende teksten, dialogen, strips, brieven, moppen,... Door de diversiteit van de opdrachten leren leerlingen gebruikmaken van diverse strategieën die belangrijk zijn voor een goed leesbegrip en een optimale leesbeleving. In de leeswerkboekjes komen leerlingen de volgende opdrachten tegen:

  • Begripsvragen
  • Samenvatten
  • Voorspellen
  • Visualiseren
  • Verbinden
  • Controleren en herstellen
  • Reflecteren

Zelfstandig werk met oog voor feedback

Humpie Dumpie is vooral bedoeld voor zelfstandige verwerking, individueel of coöperatief. Toch is het zinvol om je leerlingen regelmatig feedback te geven over hun werk. Dat kan door een gesprek te voeren met een individuele leerling of met een groepje leerlingen die in hetzelfde boekje werken. Focus daarbij niet te sterk op 'goed of fout', maar bespreek voornamelijk persoonlijke antwoorden bij open opdrachten. Het antwoordenboekje dat bij elk leeswerkboekje beschikbaar is, kan je daarbij helpen.