Didactiek

Stapsgewijze opbouw & automatisering

En avant zet in op …

  • geleidelijke leerstofopbouw
  • systematische herhaling
  • automatisering

Stap voor stap … 

Leerstof wordt op een doordachte manier gespreid over het 5de en 6de leerjaar om taalangst, ontmoediging en verwarring te vermijden.

  1. De Franse leraarstaal (FLiK) in de lesgids zorgt ervoor dat leerlingen al vertrouwd zijn met nieuwe woorden en (werkwoords)vormen.
  2. Elke basistekst gebruikt nieuwe woorden en grammatica in een betekenisvolle context.
  3. Woordenlijstjes en grammaticakaders zijn kort en overzichtelijk.
  4. Vervoegingen worden betekenisvol geoefend.
Nopel-2

... sterk in Frans

Herhaling zit ingebakken in de nieuwe methode. Het fundament voor een succesvolle automatisering!

  1. Eerder geleerde woorden en structuren komen terug in de oefeningen en basisteksten.
  2. De Révision, achteraan elk cahier, herhaalt de leerstof via communicatieve oefeningen.
  3. De Flitscoms trainen communicatie vanuit geautomatiseerd taalgebruik.

 

 

En-avant---juf-met-leerling

Visie op vreemdetalenonderwijs

Hoe verloopt automatisering in vreemdetalenonderwijs? Ontdek de visie van En avant.

Visie

Hoe inclusief differentiëren?

Differentieer vlot in de klas met gezamenlijke oefeningen op eigen niveau.

Differentiatie