Didactiek

zoWISo is een realistische rekenmethode

Om zowel het inzicht als de betrokkenheid van de leerlingen te verhogen, sluiten we zoveel mogelijk aan bij de leefwereld van de kinderen. zoWISo werkt vanuit de handelingstheorie. Kinderen worden in zoWISo uitgedaagd om rekenhandelingen in concrete situaties uit te voeren.

Als basismodel voor de handelingstheorie wordt in zoWISo het concreet-schematisch-abstract model gebruikt. Rekenmodellen en procedures worden stapsgewijs en consequent aangeboden, van realistisch naar abstract.

 

Met het CSA-model haal je het beste uit elke leerling.

Het CSA-model (concreet - schematisch - abstract)zorgt voor een graduele opbouw en biedt je de mogelijkheid leerlingen te laten werken op verschillende niveaus.  

ontwikkeling-van-het-getalbegrip-CSA

In zoWISo wordt de koppeling tussen werkelijkheid, modellen en getallen over de hele lijn doorgetrokken.

zoWISo lessen
zijn doe-lessen

Het handelen staat centraal, de kinderen bedenken zelf creatieve oplossingen voor allerlei rekenkundige problemen in het dagelijkse leven en brengt zo wiskunde dicht bij de leefwereld van een kind.

De concrete zoWISo-materialen maken van de rekenles een echte 'doeles'.

Het doel van dit alles is inzicht!

Inzicht, de basis om de rest van hun wiskundige vaardigheden verder te ontwikkelen. De doe-activiteiten voor de leerlingen zijn zo bedacht dat ze niet alleen zorgen voor meer inzicht in de wiskunde, maar ook voor meer leerplezier. Het leerplezier zorgt ervoor dat de rekenlessen leuk worden.

Succeservaring voor elk kind

Door het handelend aanbrengen van de leerinhouden krijgen de leerlingen meer inzicht in het rekenen. Na het handelen in de doe-activiteit wordt de leerstof op schematisch en abstract niveau ingeoefend. De korte, frequente oefenmomenten volgen snel op de instructie.

De inhouden worden aangebracht via een doordachte didactische opbouw met consequente modellen, strategieën en stappenplannen. Leerresultaat en leerplezier gaan in zoWISo hand in hand.

Keer terug naar 'Visie'

Wil je meer weten over de visie van zoWISo? Ontdek de 7 pijlers waarop onze wiskundemethode gebouwd is.

Visie

Ga verder naar ‘Leerlijnen’

zoWISo is opgebouwd uit vier grote leerdomeinen: getallen, bewerkingen, meten en meetkunde.  Meer weten?

Leerlijnen