Transfer

Transfer

Transfer betekent dat leerlingen hetgeen ze geleerd hebben in een bepaalde situatie, ook kunnen toepassen in een nieuwe situatie. De strategieën en vaardigheden die de kinderen aanleren tijdens de activiteiten van de routine ‘De verhalensleutel’, worden in Dag Pompom! toegepast in het hoekenwerk.

Optimaal stimuleren van spel

Een van de uitgangspunten Dag Pompom! is het optimaal stimuleren van het spel bij kinderen. Het mogelijk maken van spel is niet alleen belangrijk omdat kinderen de behoefte hebben om te spelen. Spel is vooral ook een kansrijk medium om kinderen verder te brengen in hun ontwikkeling. Bij spelen beleven kinderen plezier, het schept verbinding met de activiteit en met diegene met wie zij spelen.  

Lees-schrijfhoek 

In de lees-schrijfhoek worden verschillende activiteiten uitgevoerd, bijvoorbeeld boeken lezen, het ankerverhaal bekijken, aan elkaar ‘voorlezen’, het kopieerblad ‘wie-wat-waar’ invullen, de losse platen van het ankerverhaal op een juiste volgorde leggen.

Ook functionele schrijfopdrachten komen hier aan bod. Naast activiteiten met boeken, vinden hier ook activiteiten rond de letter en het schrijfteken plaats.

dag-pompom-lees-schrijf-hoek
dag-pompomhuishoek

Speelhoek 

Een van de belangrijkste hoeken van het anker is de speelhoek. De speelhoek krijgt bij elk anker een nieuwe invulling. Door middel van (rollen)spel ontdekken de kinderen de thematiek van het anker, want in de speelhoek vindt de koppeling plaats naar de echte wereld: een winkel, een museum, een restaurant ...

De kinderen spelen in deze hoek de echte wereld na en proberen er zo grip op te krijgen.

Huishoek

In de huishoek spelen de kinderen een situatie uit het huis van oma. Vooral voor jonge kinderen biedt de huishoek een veilige en herkenbare speelomgeving waar ze aan de hand van rolpicto’s tot een gericht rollenspel komen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld het ankerverhaal naspelen.

dag-pompomspelhoek-1

Digihoek

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen een verhaal beter begrijpen en onthouden als het ondersteund wordt met bewegende beelden (animaties) op belangrijke momenten in het verhaal. Daarom zijn bij Dag Loeloe! van alle ankerverhalen geanimeerde versies gemaakt die de leerkracht op het digibord, de computer of de tablet kan laten zien.

In de digihoek kunnen de kinderen de geanimeerde ankerverhalen nogmaals bekijken en beluisteren. Hoe vaker, hoe beter. We raden aan om het verhaal na een tijdje ook eens af te spelen zonder geluid en de kinderen er dan bij te laten vertellen.

geanimeerde-versie-eten-en-drinken
dag-pompom-digihoek