Taal en spelling

Studio taal & spelling biedt jou dé sleutels voor succesvol taalonderwijs.

Met Studio taal & spelling, de nieuwe taal- en spellingmethode voor leerjaar 2 tot 6, breng je samen taal tot leven. Elke leerling krijgt zin om taal te leren op zijn niveau. Studio taal & spelling maakt door zijn krachtige didactiek het verschil: je leerlingen krijgen zo de beste basis mee.

Ontdek hoe de vijf didactische sleutels een basis bieden voor effectief begrijpend lezen.
Vijf didactische sleutels voor effectief begrijpend lezen bij Studio Taal

  Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6
Studio taal  
Studio spelling  
Zie zo Taalbeschouwing        
Zie zo Spellingspeurder