Taal en spelling

Met Zie zo Taal en Zie zo Spelling ga je actief aan de slag en breng je samen met je leerlingen taalonderwijs tot leven. Leerlingen passen de geziene leerstof meteen toe op herkenbare situaties, waardoor ze snel beseffen hoe groot de rol van taal in hun dagelijkse leven is.

ziezo-taalenspelling-logo

Ziezo ... daar ga je voor!

Met Ziezo, de nieuwe taal- en spellingmethode voor leerkrachten en kinderen van leerjaar 2 tot 6, krijgt elk kind een klare kijk op taal en spelling.

  

  Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6
Zie zo Taal  
Zie zo Taalbeschouwing        
Zie zo Spelling  
Zie zo Spellingspeurder