Wereldoriëntatie

In een snel veranderende wereld is het cruciaal dat kinderen niet alleen feitelijke kennis verwerven, maar ook worden aangemoedigd om die wereld actief te ervaren en beleven. De uiteenlopende domeinen van wereldoriëntatie komen in de methoden van Zwijsen geïntegreerd aan bod volgens een stevige rode draad in ieder thema.