Materialen

Het basismateriaal van Studio taal bevat een mix van papieren materialen en digitale leermiddelen. Alle materialen zijn uitgebracht in een moderne vormgeving en bieden een sterke ondersteuning bij je taallessen in het lager onderwijs.

Vraag een inzagepakket aan van Studio taal & spelling en ontdek de materialen!

Ga aan de slag met de materialen en ontdek de aanpak van Studio.
Vraag jouw inzagepakket aan

Voor de leerkracht

handleiding-studiotaal-materialen
  • Gebruikswijzer met visie, didactiek, opbouw methode
  • 8 handleidingen per leerjaar
  • Kopieermap (evaluatie en remediëring)
  • Leerkrachtsoftware met dashboard en leerkrachtassistent
software-leerkrachten

Voor de leerling

leerwerkboeken-studio-materialen2023
  • 8 leerwerkboeken per leerjaar
  • 2 leerwerkboeken technisch en vloeiend lezen (aanpak 3)
  • 2 leesboeken (op AVI-niveau) per leerjaar
  • 2 Vloeiend & vlot ringboeken (op AVI-niveau) per leerjaar
  • Leerlingsoftware met Leestrainer
prentenboek_vloeiendvlot-studio-materialen2023

Leerlingsoftwarethuis-en-op-school-1

 

Keer terug naar 'Zo werkt het'

Studio taal is thematisch opgebouwd en volgt een vaste, herkenbare structuur.

Zo werkt het

Ga verder naar 'Software'

Bij Studio taal hoort uiteraard rijke, gevarieerde educatieve software. Motiverend voor de leerlingen en ondersteunend voor de leerkracht!

Software