Materialen

De materialen van Studio taal bieden leerkrachten en leerlingen handvatten voor uitdagend en kwalitatief taalonderwijs. Studio taal bestaat uit een weloverwogen mix van papieren materialen en digitale leermiddelen.

De leerkrachtmaterialen van Studio taal zijn ontwikkeld vanuit de visie leerkrachten maximaal te ondersteunen bij het taalvaardig maken van élke leerling. De leerlingmaterialen, zoals de leerwerkboekjes, bevorderen het zelfstandig werken (eigenaarschap) en ondersteunen het leren leren.

Voor de leerkracht

 • Gebruikswijzer
 • Handleiding per blok (8 blokken)
 • Kopieermap (evaluatie en remediëring)
 • Wandplaten en posters
 • Leerkrachtsoftware

Voor de leerling

 • Leerwerkboek taal per blok
  8 leerwerkboeken
 • 2 werkboeken technisch lezen
  1 per AVI-niveau
 • 2 omnibussen
  1 per AVI-niveau
 • 2 vloeiend & vlot ringboekjes
  1 per AVI-niveau
 • Zandloper
 • Leerlingsoftware

Voorbeeldlessen Studio taal

Bekijk alvast de voorbeeldlessen van Studio taal voor leerjaar 2, 3 en 4.

Voorbeeldlessen

Een presentatie op school van Studio taal?

Wens je meer informatie over Studio taal? Contacteer onze Zwijsen adviseurs.

Een presentatie op school