Interactie

InteractieOok interactie is een belangrijk aspect binnen de lessen begrijpend lezen van Studio taal. Niet alleen om de leesstrategieën (leessleutel voor, tijdens en na het lezen) actief in te oefenen, maar ook om de lessen motiverend en functioneel te maken.

Kwaliteitsvolle interactie tussen de leerkracht en de leerlingen

Studio taal biedt de leerkracht duidelijke handvatten om voor, tijdens en na het lezen intensief met de leerlingen in interactie te gaan.

Interactie tussen de leerlingen:
samenwerken en overleggen

Interactie-tussen-de-leerlingen---samenwerken-en-overleggen

Tijdens de lessen begrijpend lezen stimuleert Studio taal voortdurend interactie tussen de leerlingen onderling. De leerlingen werken regelmatig samen in duo’s of in groep (zowel in homogene als heterogene combinaties).

Ze praten over de inhoud van de tekst, gaan samen gericht op zoek naar een antwoord op bepaalde vragen, leggen samen verbanden, oefenen op het gebruik van leesstrategieën (leessleutels voor, tijdens en na het lezen) … Zo kunnen ze van elkaar leren en krijgen ze de kans om de leerstof aan elkaar uit te leggen.