Functionaliteit

FunctionaliteitGemotiveerd begrijpend lezen dankzij functionele leesopdrachten

In Studio taal krijgen leerlingen uitdagende en betekenisvolle leesopdrachten tijdens de lessen begrijpend lezen. Leerlingen motiveren om zich leesstrategieën eigen te maken, lukt immers het best wanneer ze de teksten ook echt willen lezen. 

Studio taal biedt daarom:

  • een ruim aanbod aan teksten en variatie in tekstsoorten
  • teksten die aansluiten bij de leefwereld en interesses van de leerlingen
  • teksten die telkens aansluiten bij het thema van het blok


Zo wordt het voor de leerlingen snel duidelijk waarom ze een bepaalde tekst lezen. Concrete leesdoelen staan bijgevolg voorop.

Voorbeeld van de didactische sleutel ‘functionaliteit’

In leerjaar 2 (blok 4, les 16) lezen de leerlingen tijdens een les begrijpend lezen de tekst Dokter Lof Liefdesdrank:

Dokter Lof Liefdesdrank 1

Dokter Lof Liefdesdrank 2

  • Leerlingen herkennen de tekstsoort (een recept). Ze bespreken welk leesdoel aan die tekstsoort gekoppeld is: ontdekken hoe je het drankje brouwt.

  • Ze worden nieuwsgierig naar het mysterieuze brouwsel ('Wauw juf, kun je echt een liefdesdrank maken?', 'Meester, wie zou jij dit drankje laten drinken?')

  • De tekst wordt op een actieve manier benaderd. De leerkracht krijgt in de handleiding handvatten aangereikt om de leerlingen te triggeren de tekst gedetailleerder te lezen, om samen moeilijke passages te verhelderen …

  • Uit die bespreking komen enkele algemene conclusies. Die passen de leerlingen later zelf toe op andere teksten.