Zo werkt het

Opbouw van Studio taal

Studio taal is thematisch opgebouwd en volgt een vaste, herkenbare structuur:

 • Elk leerjaar bevat 8 blokken van 4 lesweken.
 • Elk blok bevat basislessen voor 3 lesweken. De 4de week houd je over voor toetsing, herhaling en remediëring.
 • Binnen het jaarprogramma kun je vrijblijvend een breekweek inplannen voor projecten, herhaling of (taal)activiteiten naar keuze.
overzichtelijke-opbouw

Studio taal opbouw

Terugkerende thema’s

Alle taallessen sluiten per blok aan op een vast en overkoepelend thema. Die thema’s komen in elk leerjaar op hetzelfde moment terug. De thema’s zijn voldoende ruim om ze elk schooljaar vanuit een andere invalshoek te benaderen.

Zo behandelt een leerling van leerjaar 2 tijdens het thema ‘natuur’ teksten over huisdieren, terwijl een leerling van leerjaar 5 meer te weten komt over mineralen en gesteentes. Het terug laten keren van de thema’s verhoogt de herkenbaarheid voor de leerlingen.

Overzichtelijke lesfasen

Elke les van Studio taal bevat vier lesfasen:

 • Op verkenning

 • Uitleg

 • Aan de slag

 • Terugkijken

 

Duidelijke handleiding en
gebruiksvriendelijke materialen

In de handleiding vind je een overzichtelijke beschrijving van elk lesonderdeel. Ook in het leerwerkboek zijn de lesfasen duidelijk weergegeven. Dat biedt jouw leerlingen houvast om met de leerstof aan de slag te gaan.

De gestructureerde opbouw en de gebruiksvriendelijke materialen van Studio taal bieden jou als leerkracht maximale ondersteuning.

Per les beschik je in de handleiding over een duidelijke lesbeschrijving met verschillende extra rubrieken:

 • Materialenoverzicht
 • Didactische info
 • Praktische info
 • Inzicht in de leerlijnen
 • Differentiatieschema
 • Tips voor pre-teaching of verlengde instructie

Educatieve software

Daarnaast beschik je ook nog over educatieve software: het Dashboard en de Leerkrachtassistent. Deze helpen je bij het voorbereiden en monitoren van je taalvaardigheidsonderwijs.

Keer terug naar 'Differentiatie'

Studio taal wil élke leerling tot leren brengen door rekening te houden met de specifieke leerbehoeften van élke leerling. Ontdek snel de talrijke mogelijkheden tot differentiatie!

Differentiatie

Ga verder naar 'Materialen'

Studio taal bevat een uitgebreid aanbod aan leuke en leerrijke materialen. Ontdek ze snel!

Materialen