zWISo - de klok voor GO!

zWISo - de klok voor GO!

zWISo - de klok voor GO!

Het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap heeft voor haar scholen een eigen, vernieuwde aanpak en leerlijn Kloklezen ontwikkeld. Deze zijn afgeleid uit de doelen Kloklezen van het leerplan Wereldoriëntatie en Wiskunde, domein Tijd.

Omdat die aanpak afwijkt van de lessen Kloklezen die traditioneel worden onderwezen, ontwikkelde Uitgeverij Zwijsen het aangepaste lessenpakket de klok voor GO!. Dit pakket biedt kant-en-klaar lesmateriaal voor leerlingen en leerkrachten van leerjaar 1 tot 4.

Visie

De ontwikkeling van de nieuwe leerlijn Kloklezen steunt op een grondige analyse van de problemen die heel wat kinderen ondervinden met het traditionele kloklezen. Het traditionele onderwijs gaat nog steeds uit van een situatie waarin er voornamelijk analoge klokken bestonden (relatieve tijdsuitdrukking). De digitale klok en de daarbij horende absolute tijdsuitdrukking zijn daarentegen vrij recente, maar ondertussen wel goed ingeburgerde maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom wil het GO! didactisch aansluiten bij deze gewijzigde maatschappelijke situatie.

De nieuwe aanpak steunt op de volgende principes:

 • Het klassieke decoderen van de analoge klok is moeilijk op de leeftijd van 6 à 7 jaar. Daarom start de methode met het absoluut lezen van zowel digitale als analoge klokken. De klok wordt aanvankelijk gelezen als '... uur en ... minuten'.
 • In een later stadium leren kinderen ook de traditionele relatieve lezing 'kwart voor..., ... over...'. Dit wordt pas aangeleerd wanneer leerlingen meer ervaring hebben met kloklezen, meer tijdsbesef hebben en een beter ruimtelijk-visueel inzicht hebben verworven.
 • Kloklezen leer je in de eerste plaats via dagelijkse functionele aandacht. Als leerkracht dien je hier voldoende aandacht aan te besteden.
 • Doordat het decoderen in het 1ste en 2de leerjaar nauwelijks voor problemen zal zorgen, komt er veel tijd vrij voor het interpreteren.
 • Vanaf het 2de leerjaar schenkt de methode ruime aandacht aan het oplossen van problemen waarbij het tijdrekenen (tijd meten) aan bod komt.

Zo werkt het

Om de doelstellingen van het leerplan te bereiken, is dagelijkse aandacht essentieel. Je kunt in het klasgebeuren heel wat gelegenheden aangrijpen om het kloklezen te oefenen. Hang de klokken bijvoorbeeld goed zichtbaar in de klas en verwijs er regelmatig naar. Bijvoorbeeld: 'De speeltijd begint om tien uur dertig. We hebben dus nog vijftien minuten tot de speeltijd'. Schenk op frequente dagelijkse momenten ook aandacht aan:

 • het decoderen (correct lezen)
 • het interpreteren (associëren, betekenis geven,...)
 • het meten/rekenen op de klok (heel geleidelijk, vanaf het 2de leerjaar)

 

De handleiding bij het lessenpakket beschrijft op een gestructureerde manier hoe elke les is opgebouwd. Daarbij wordt een overzicht gegeven van de lesactiviteit, de lesdoelen, de nodige materialen, de tijdsindeling, de lesorganisatie en eventuele extra tips.

Aansluiting bij zWISo

305x240.png

Gebruikers van de rekenmethode zWISo kunnen de bundel de klok voor GO! integreren in de methode. De lessen kloklezen in zWISo kun je met andere woorden gewoon vervangen door de lessen in het pakket de klok voor GO!. Het lesnummer en de lesblok staan steeds duidelijk aangegeven.

Uiteraard is de klok voor GO! ook methodeonafhankelijk te gebruiken. Gebruikers van een andere wiskundemethode kunnen de lessen kloklezen in hun huidige methode vervangen door deze lessen.

Materialen

Voor de leerling

 • Werkboek voor leerjaar 1 en 2 (graad 1)
 • Werkboek voor leerjaar 3 en 4 (graad 2)

Voor de leerkracht

 • Handleiding bij de lessen (per graad)
 • Bundel kopieerbladen met extra oefenmateriaal, verdiepingsoefeningen, toetsen en correctiesleutels (per graad)

Over Uitgeverij Zwijsen

Zwijsen is al ruim 175 jaar toonaangevend uitgever van wetenschappelijk onderbouwde leermethoden voor het kleuter- en lager onderwijs in Vlaanderen en Nederland.

 • duidelijke, doorgaande leerlijn voor leerlingen van 2,5 tot 12 jaar
 • unieke visie op onderwijs: leerplezier garandeert leerwinst voor élk kind
 • 2 op 3 kinderen in Vlaanderen leert lezen met Zwijsen

Meer info

Uitgeverij Zwijsen

Ga verder naar 'Prijzen'

Interesse in deze materialen? Neem snel een kijkje in de webshop.

Prijzen