Studio spelling

Met Studio spelling, de spellingmethode voor leerjaar 2 tot 6
krijgen leerlingen spelling al doende onder de knie.

Spelling leer je al doende. In Studio spelling gaan leerlingen actief aan de slag met de aangeleerde spellingregels, zoeken ze zelf de spellingwijze van een moeilijk woord op ...
Leerlingen passen de leerstof toe op herkenbare situaties. Zo zien ze zelf de relevantie van spelling in.

Dezelfde didactiek als Veilig leren lezen

Studio spelling sluit naadloos aan op Veilig leren lezen kim-versie door het gebruik van klankgroepen en stappenplannen.

Eén spellingcategorie per les

Opbouw van elke les volgens dezelfde structuur: op verkenning - uitleg - aan de slag - terugkijken. Leerlingen herkennen en categoriseren eerst een spelprobleem. Daarna verwerken en evalueren ze het.

Leerlingen passen zelfstandig strategieën toe.

Studio spelling werkt met volgende strategieën: hoorwoorden, regelwoorden, weetwoorden en werkwoordspelling. Door woorden in categorieën te plaatsen, kunnen leerlingen spellingmoeilijkheden zelf aanpakken.

Opzoekboekje met stappenplannen

Een handig hulpmiddel voor het concretiseren van spellingstrategieën. Bevordert het zelfstandig werk.

Permanente evaluatie en inoefening

Studio spelling biedt extra dictees aan om mogelijke spellingmoeilijkheden in een vroeg stadium te signaleren.

Studio spelling ook digitaal

Studio spelling voorziet oefensoftware op school en thuis.

Bekijk onze voorbeeldlessen!

Bekijk alvast de voorbeeldlessen van Studio spelling voor leerjaar 2, 3 en 4.

Voorbeeldlessen

Over Uitgeverij Zwijsen

Zwijsen is al ruim 170 jaar toonaangevend uitgever van wetenschappelijk onderbouwde leermethoden voor het kleuter- en lager onderwijs in Vlaanderen en Nederland.

  • duidelijke, doorgaande leerlijn voor leerlingen van 2,5 tot 12 jaar
  • unieke visie op onderwijs: leerplezier garandeert leerwinst voor élk kind
  • 2 op 3 kinderen in Vlaanderen leert lezen met Zwijsen

Meer info

Uitgeverij Zwijsen