Zo werkt het 

De systematische opbouw van ik pen! garandeert een maximaal leerresultaat voor je leerlingen en maximale ondersteuning voor jou als leerkracht.

Systematische en overzichtelijke opbouw

Opbouw van de methode

Elke les van ik pen! is op dezelfde wijze opgebouwd. Leerlingen leren de letters op systematische wijze schrijven door het gebruik van stappenplannen. Ook het lesverloop staat overzichtelijk beschreven in de handleiding.

Elke les start met een korte introductie, gevolgd door een instructie. Daarbij vind je de instructieteksten bij het aanbieden van de nieuwe letter en de verwijzing naar de lesmaterialen. Bovendien staan er bij elke les aandachtspunten aangeduid, die specifiek zijn voor de aangeleerde letter. Zo weet je als leerkracht waarop je moet letten en kun je het schrijfproces van je leerlingen voortdurend observeren en evalueren.

Planning van ik pen! (1ste leerjaar)

In het 1ste leerjaar is de jaarplanning van ik pen! gekoppeld aan de planning van Veilig leren lezen kim-versie.

Iedere les van ik pen! heeft een tijdsduur van 25 minuten. In de eerste helft van het 1ste leerjaar (kern Start t.e.m. kern 6) voorzien we iedere dag een schrijfles. Vanaf kern 7 zijn er vier schrijflessen per week en vanaf kern 8 zijn er drie lessen per week.

Planning ik pen! (2de leerjaar)

ik-pen-leerjaar-2.jpgik pen! leerjaar 2 gaat uit van twee lessen van 25 minuten per week.Daarnaast kun je de onderwijstijd uitbreiden met hoekenwerk en zelfstandig werk. De schrijfboekjes 2a en 2b vormen de basis om de leerstof in te oefenen. Kinderen die moeite hebben met bepaalde letters, kunnen extra oefenen met de kopieerbladen. Het oefenboekje, met herhalings- en uitbreidingsopdrachten, kan ingezet worden tijdens hoekenwerk, zelfstandig werk en (indien gewenst) als huiswerk.

In de schrijfboekjes voor het 2de leerjaar herhalen leerlingen de kleine letters en cijfers en leren ze de hoofdletters schrijven.

 

Planning ik pen! (3de leerjaar)

In leerjaar 3 wordt gemiddeld 50 minuten (of 2x 25 minuten) per week aan schrijfonderwijs besteed. De leerstof is verdeeld over schrijfboekje 3a en 3b. In deel 3a sluit de liniatuur aan bij de liniatuur van het 2de leerjaar. Naast het herhalen van de hoofdletters en het automatiseren van het schrift wordt het @-teken aangeleerd. In deel 3b wordt de nieuwe liniatuur geïntroduceerd en krijgt het schrijven in een beperkte ruimte aandacht.

Planning ik pen! (4de leerjaar)

In leerjaar 4 voorziet ik pen! een schrijfles van 25 minuten per week. De leerstof is gericht op het bereiken van het einddoel: in een vlot tempo goed leesbaar schrijven. In 7 facultatieve lessen kunnen leerlingen de drukletters leren schrijven en toepassen.

Leerkrachtondersteuning

Om jouw planlast zoveel mogelijk te verlagen, voorziet ik pen! gebruiksvriendelijke materialen waarmee je meteen aan de slag kunt. 

Handleiding

Alle lessen zijn volgens dezelfde structuur opgebouwd en staan volledig beschreven in de handleiding. Per les vind je er een overzicht terug van het lesdoel, de noodzakelijke materialen voor leerkrachten en leerling. en Voor het 1ste leerjaar wordt telkens de koppeling met Veilig leren lezen kim-versie vermeld.  Bij elke les staan er specifieke aandachtspunten voor de aangeleerde letter. Zo weet je waarop je moet letten bij het observeren van je leerlingen en kun je hun schrijfproces voortdurende evalueren.

Observatie en evaluatie met handige registratieformulieren

In leerjaar 1 is er na elke kern een evaluatie van de letterkennis. Ook in de andere leerjaren wordt geëvalueerd, maar minder frequent dan in leerjaar 1. In leerjaar 3 en 4 ligt het accent meer en meer op zelfreflectie. De resultaten van de evaluatie en observatie noteer je op de registratieformulieren. Zo kun je het schrijfgedrag van je leerlingen op een eenvoudige manier blijven opvolgen.  

Leerkrachtsoftware ik pen!

De software van ik pen! voor leerjaar 1, 2 en 3 staat in een vernieuwde omgeving: de leerkrachtsoftware. De inhoud van de software blijf hetzelfde, maar is anders geordend en vormgegeven.

Start je de leerkrachtsoftware, dan kom je in het Dashboard. Het nieuwe vertrekpunt voor de Leerkrachtassistent. Je hebt hier als leerkracht alles bij elkaar om je lessen voor te bereiden en te geven. In het Dashboard vind je onder andere de jaarplanning, de algemene handleiding, handige kopieerbladen … In de Leerkrachtassistent vind je onder andere werkbladen, instructiefilmpjes voor het aanleren van de schrijfletters en voor het bevorderen van een goede schrijfhouding en schrijfmotoriek.

aa liniatuur

A liniatuur

 

 

Differentiatie (praktisch)

Om als leerkracht tegemoet te komen aan de specifieke leerbehoeften van je leerlingen, kun je gebruikmaken van de kopieerbundel en het oefenboekje (2de leerjaar) die bij de schrijfmethode ik pen! beschikbaar zijn. De kopieerbundel bevat kopieerbladen en extra oefenbladen op maat van je leerlingen. Zowel voor motorisch zwakkere leerlingen, als voor gemiddelde tot zeer sterke schrijvers zijn er oefeningen voorzien. Bovendien besteden we regelmatig aandacht aan evaluatie met tips voor remediëring.

Keer terug naar 'Visie'

ik pen! biedt een gestructureerd en gebruiksvriendelijk aanbod aan activiteiten. De unieke didactiek en visie van Zwijsen liggen aan de basis van de methode.

Visie

Ga verder naar 'Materialen'

De schrijfmethode ik pen! bevat een uitgebreid aanbod aan leuke en leerrijke materialen. Ontdek ze snel!

Materialen