Cosmo

Wereldoriëntatie voor leerjaar 1 tot 6

Verwonder je klas met Cosmo, een methode wereldoriëntatie voor het lager onderwijs. In Cosmo krijg je ruimte om in te spelen op vragen en interesses van leerlingen, de actualiteit en hun lokale omgeving.

Omdat elke klas anders is, omarmt Cosmo diverse culturen en perspectieven. Deze inclusieve methode is flexibel inzetbaar op maat van de wereld in jouw klas.

Verwondering bij leerling basisonderwijs door methode wereldoriëntatie Cosmo.

 

Met Cosmo ga je voor:

Avontuur in elke les wereldoriëntatie

Leerlingen raken pas echt verwonderd wanneer ze het thema actief beleven. Dit kan door de leerlingen actief te laten werken in de les, maar ook door het thema uit te breiden naar activiteiten buiten de lessen wereldoriëntatie. 

cosmo-sterren

 

Leerplezier uit een tijdschrift

Leren uit een tijdschrift staat garant voor motivatie en leerplezier. De Cosmo-magazines geven je leerlingen de ruimte om te leren leren, te schematiseren, nieuwe ideeën te noteren, ontwerpen en onderzoek vorm te geven, verslag uit te brengen ...

Thema’s die perfect aansluiten bij de leefwereld van het kind

De bronnen en opdrachten van Cosmo zijn boeiend en gevarieerd. De 10 Cosmo thema's in leerjaar 1 sluiten ook naadloos aan bij de 10 ankers van Veilig leren lezen Zoem-versie.

Extra ondersteuning  Cosmo helpt je om de lessen uit te breiden of op alternatieve manieren aan te pakken.  Een beknopte lesverloop voor activerende lessen zonder uren voorbereiding. Volledig uitgewerkte STEM-lessen, aansluitend bij onderzoekend en ontwerpend leren. Een evaluatie op het einde van het thema, gericht op het proces (vaardigheden en attitudes) of op het product (kennis). In Cosmo wordt er altijd een alternatieve vorm van evalueren aangeboden. Suggesties bij elk thema voor het integreren van routines rond dagelijkse tijd, weer, actualiteit en zelfregulerend leren.

 

Aansluiting Veilig leren lezen met Cosmo, methode voor wereldoriëntatie in het basisonderwijs.

Maximale ondersteuning, minimale lesvoorbereiding

Geef activerende lessen zonder uren voorbereiding dankzij het beknopte lesverloop. Laat je inspireren door frisse invalshoeken, achtergrondinformatie en suggesties bij iedere les.

Onderzoekend en ontwerpend leren

Cosmo ondersteunt je met volledig uitgewerkte STEM-lessen en een techniekles in elk thema. Ook bij onderzoekend en ontwerpend leren is verwondering een van de belangrijkste uitgangspunten.

Les 3 ‘We helpen een handje’ in Cosmo, een methode voor wereldoriëntatie in het lager onderwijs.

Differentiatie

Via werkvormen voor samenwerkend leren en actieve werkvormen werken leerlingen samen in heterogene groepen. De differentiatietips per les helpen je bij een naadloze aanpassing aan individuele leerroutes. 

Meer over Differentiëren in de les WO met Cosmo

Over Uitgeverij Zwijsen

Zwijsen is al ruim 175 jaar toonaangevend uitgever van wetenschappelijk onderbouwde leermethoden voor het kleuter- en lager onderwijs in Vlaanderen en Nederland.

  • duidelijke, doorgaande leerlijn voor leerlingen van 2,5 tot 12 jaar
  • unieke visie op onderwijs: leerplezier garandeert leerwinst voor élk kind
  • 2 op 3 kinderen in Vlaanderen leert lezen met Zwijsen

Meer info

Uitgeverij Zwijsen
beagle_wo

 

Ga verder naar 'Visie'

Wil je meer weten over de visie van Cosmo? Klik dan verder en ontdek onze methode wereldoriëntatie.

Visie