Functionaliteit

Functionaliteit

Gemotiveerd dankzij functionele opdrachten

In Dag Loeloe! start elk anker met een probleemstelling die dicht bij de leefwereld van de kinderen ligt. De kinderen maken kennis met het onderwerp en de probleemstelling van het anker. Dit gebeurt door het vertellen van de belevenis van Loeloe. Het doel hiervan is de kinderen enthousiast te maken voor het anker en te zorgen voor een gezamenlijke, betekenisvolle context. De probleemstelling loopt als een rode draad door het anker en is gekoppeld aan een thema. 

In het anker De wereld van boeken, is oma naar de bib geweest. Ze heeft een stapel boeken mee. Loeloe is benieuwd naar de boeken.

Zouden er boeken voor haar tussen zitten?
Of voor Tim? En voor Pompom?

Oei, voor Pompom vindt Loeloe geen enkel boek bijzonder genoeg. Hoe vinden Loeloe en de kinderen een heel bijzonder boek voor Pompom?

De-wereld-van-boeken

De belevenis van Loeloe

Ook het ankerverhaal in het prentenboek is sterk gekoppeld aan de probleemstelling. Zo wordt het voor de kinderen snel duidelijk waarom ze met een bepaalde tekst aan de slag gaan. Concrete luisterdoelen staan bijgevolg voorop. 

doelen-verhaalbegrip

introductie

wie-wat-waar-flap