Visie

Een wiskundemethode op maat van élke leerling

Heb je vlotte rekenaars in de klas? Of net leerlingen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken?

zoWISo werkt met één leertraject, dat bestaat uit een basisniveau met mogelijkheden tot differentiatie.

Zo krijgt élke leerling wiskundelessen op zijn eigen niveau: met extra uitdaging of remediëring. Op die manier behalen leerlingen niet alleen het beste leerresultaat, maar beleven ze ook meer plezier aan rekenen.

 

Succes bij het rekenen dankzij de gestructureerde opbouw

  • De methode bevat 7 blokken, waarbij per les wordt gefocust op één domein
  • Per domein wordt een andere kleur gebruikt: heel herkenbaar voor de leerlingen.
  • De kleuren van de domeinen zijn in elk leerjaar dezelfde en komen overeen met de kleuren in de zoWISo-wijzer.


In zoWISo ligt de nadruk op inzicht en leerplezier voor elk kind.

Leerlingen gaan in elke les concreet aan de slag met motiverende opdrachten zoals rekenspelletjes. De leuke figuren (Wisse, Matz en de Wisteens) ondersteunen de leerling én het leerproces op een speelse en leuke manier. Dat werkt enorm motiverend!

wisse

Wisse

matz

Matz

wisteen

Wisteens

Resultaatgericht leren met zoWISo

In zoWISo staat resultaatgericht leren centraal. Dat doe je door hoge doelen te stellen, gericht aan die doelen te werken en je leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen.

Met het evaluatiesysteem in Dashboard kun je de toetsgegevens online ingeven, waardoor er automatisch berekend wordt welke leerlingen er al dan niet geslaagd zijn op de norm van de test. De leerlingen die niet geslaagd zijn op de norm van de test krijgen werkbladen aanbevolen.

Juf Anke & Shauni over zoWISo

Juf Anke en Shauni over zoWISo

Juf Anke en Shauni, Hofke van Thys, Antwerpen - Hoboken

Juf Anke, 1ste leerjaar:

zoWISo maakt het erg gemakkelijk om mijn les voor te bereiden: de handleiding is erg overzichtelijk. Door het lineaire getalbeeld maken mijn leerlingen opvallend minder rekenfouten: de getallenlijn geeft hen visueel een beter inzicht.

Juf Shauni, 5de leerjaar:

Ik vind het zelf erg fijn dat je op 4 verschillende niveaus kan differentiëren.
  • Zwakkere rekenaars kan ik zelf meer ondersteunen door verlengde instructie te geven.
  • Sterke rekenaars kan ik door de differentiatiesets andere oefeningen geven: zowel voor een ander tempo als voor een ander niveau.
groteouderbetrokkenheid-zowiso

Grote ouderbetrokkenheid

Om kinderen optimaal te ondersteunen tijdens het schooljaar is betrokkenheid van ouders heel belangrijk. Veel kinderen vinden het ook leuk om thuis te laten zien waar ze op school mee bezig zijn. Vanuit zoWISo vinden we het erg belangrijk om de ouders te betrekken. Daarom kunnen kinderen oefeningen uit het werkboek mee naar huis nemen.

Garantie op haalbaar rekenonderwijs

Dankzij de doordachte opbouw van de methode en de ruime aandacht voor een goed klassenmanagement garandeert zoWISo haalbare rekenlessen. Via de downloads op onze website kun je de jaarplanning downloaden. Je zal zien dat er in de jaarplanning voldoende bufferweken zijn ingerekend. Zo kun je de leerstof zeker afronden binnen het schooljaar.

Garantie op haalbaar rekenonderwijs

Plaats in de doorgaande lijn van Uitgeverij Zwijsen

Er is aandacht voor de overgang van het kleuter- naar het lager onderwijs. De wiskundemethode zoWISo sluit dan ook naadloos aan bij de leerlijn wiskunde uit de kleutermethoden Dag Loeloe! en Dag Pompom!.

Ontdek meer over de doorgaande lijn van de methoden van Uitgeverij Zwijsen.

Doorgaande lijn - zoWISo

Ga verder naar 'Didactiek'

Dankzij de unieke didactiek van zoWISo komen leerlingen sneller tot inzicht. Neem snel een kijkje op de volgende pagina!

Didactiek