Zo werkt het

Cosmo is zo opgebouwd dat …

  • je voldoet aan alle leerdoelen en leerlijnen.
  • er aandacht is voor 'alle' domeinen van WO, zowel via lessen als via hoekenwerk en routines.
  • je voortdurend geïnspireerd wordt met frisse invalshoeken, achtergrondinformatie en suggesties bij iedere les.

8 thema’s WO per leerjaar

Elk leerjaar bevat 8 thema’s van 4 weken. Leerjaar 1 en 2 krijgen 2 extra thema’s van 2 weken (start en afsluit). En leerjaar 6 telt 9 thema’s. 

Elk thema telt ongeveer 3 lesuren wereldoriëntatie per week om flexibel in te spelen op de actualiteit, zelfregulerend leren en de interesses van de leerlingen.

De thema’s hebben geen strikte lesvolgorde. Zo heb je als leerkracht alle vrijheid om de lessen zelf in te plannen. Is er toch een bepaalde volgorde, dat staat dit duidelijk in het themaoverzicht. 

olifantwo

Herkenbare thema’s uit Veilig leren lezen Zoem-versie (leerjaar 1)

Aansluiting Veilig leren lezen met Cosmo, methode voor wereldoriëntatie in het basisonderwijs.

Werk je in leerjaar 1 ook met Veilig leren lezen Zoem-versie?

Nadat je de ankervraag in Veilig leren lezen hebt geïntroduceerd, zet je in Cosmo moeiteloos hetzelfde thema voort. Vanuit een andere invalshoek, maar aansluitend bij de leefwereld van je leerlingen.

Handleiding als leidraad voor je lessen WO

In de handleiding bij elk thema zie je in één oogopslag:

  • wat het doel van de les is,
  • welke materialen je gebruikt,
  • en hoe je de les opbouwt en begeleidt.
Handleiding bij Les 1: Dieren in en om het huis uit Cosmo, de lesmethode WO in het 5e leerjaar
Handleiding bij Les 1: Dieren in en om het huis uit Cosmo, de lesmethode WO in het 5e leerjaar

Extra ondersteuning

Cosmo helpt je om de lessen uit te breiden of op alternatieve manieren aan te pakken.

  • Een beknopte lesverloop voor activerende lessen zonder uren voorbereiding.
  • Volledig uitgewerkte STEM-lessen, aansluitend bij onderzoekend en ontwerpend leren.
  • Een evaluatie op het einde van het thema, gericht op het proces (vaardigheden en attitudes) of op het product (kennis). In Cosmo wordt er altijd een alternatieve vorm van evalueren aangeboden.
  • Suggesties bij elk thema voor het integreren van routines rond dagelijkse tijd, weer, actualiteit en zelfregulerend leren.

Cosmo_beeld_flyer_210

Keer terug naar 'Differentiatie'

Cosmo helpt je differentiëren zowel in tempo, interesse en leerbehoefte. Ontdek snel de talrijke mogelijkheden tot differentiatie! 

Differentiatie

Ga verder naar 'Materialen'

Ontdek de aantrekkelijke materialen van Cosmo waarmee je je lessen WO tot leven kunt brengen.

Materialen