Veilig & vlot E3

Ondersteunend pakket bij kern 11 en kern afsluiting van Veilig leren lezen kim-versie

Met Veilig leren lezen kim-versie bereiken bijna alle kinderen het niveau van E3 of hoger.
In kern 11 en kern afsluiting worden die doelen verankerd en verkennen de leerlingen de woordtypen die daarna volgen.

De meeste kinderen kunnen dit aanbod prima aan. Maar, voor enkele kinderen geldt dit niet en is een intensief aanbod van herhaling van de E3-doelen wenselijk. Voor deze groep is een ondersteuningspakket ontwikkeld: Veilig & vlot E3. 

Zo werk je met Veilig & vlot E3

Het pakket E3 is bedoeld voor heel zwakke lezers. Het zijn kinderen die op de woordleestoets van Veilig & vlot maan kern 10 onvoldoende scoren. Bovendien scoren ze ook onvoldoende op de vervolgtoets voor risicolezers van kern 10. Tijdens kern 11 en kern afsluiting krijgen deze kinderen de mogelijkheid om te oefenen in een Veilig & vlot E3-boekje, waarin de woordtypen bij de doelen van E3 en het automatiseren van het lezen op woord- en tekstniveau intensief worden geoefend.

Materialen

Veilig & vlot E3 bestaat uit 2 boekjes:

Veilig & vlot E3 boekje 1

Veilig & vlot E3 boekje 1 biedt de mogelijkheid om bij kinderen die nog moeite hebben met specifieke woordtypen, deze extra te oefenen en te automatiseren op woord-, zins- en tekstniveau.

Veilig & vlot E3 boekje 2

Veilig & vlot E3 boekje 2

In Veilig & vlot E3 boekje 2 staan ook woorden, zinnen en teksten op E3-niveau. Maar hier ligt het accent op het vlot en vloeiend lezen van verhalende teksten.

In de Digiregie Veilig leren lezen kim-versie vind je voor Veilig & vlot E3 nog:
  • een toelichting bij boekje 1 en 2 (inclusief bladen om het oefenen in boekje 1 en 2 te stimuleren)
  • een werkboekje

Hoe zet je Veilig & vlot E3 in tijdens de les?

De momenten van verlengde instructie en extra ster-tijd zijn uitermate geschikt voor oefensessies, omdat dit momenten zijn waarop begeleiding mogelijk is. Het oefenen met een maatje of het zelf oefenen kan tijdens het zelfstandig werken gebeuren of tijdens andere momenten van de dag buiten de basisles om. Ook thuis oefenen is een mogelijkheid.

Beschikbaarheid

Veilig & vlot E3 boekje 1 en Veilig & vlot E3 boekje 2 zijn beschikbaar.

In Digiregie vind je het werkboekje bij Veilig & vlot E3. Dit is een alternatief werkboekje voor de zwakke lezers/kinderen die E3 niet beheersen.