Transfer

TransferTransfer betekent dat leerlingen hetgeen ze geleerd hebben in een bepaalde situatie, ook kunnen toepassen in een nieuwe situatie. De leesstrategieën en vaardigheden die de leerlingen aanleren tijdens de lessen begrijpend lezen, worden in Studio taal steeds herhaald en toegepast in de andere taaldomeinen.

Begrijpend lezen loopt zo als een rode draad doorheen de hele taalmethode!

 

Voorbeeld van de didactische sleutel ‘transfer:’ technisch lezen in Studio

Naast het correct, vlot en vloeiend lezen wordt tijdens de lessen technisch lezen van Studio taal ook ruime aandacht besteed aan leesbegrip, leesbeleving en leesbevordering.

Grote variatie aan tekstsoorten

De lessen technisch lezen starten telkens vanuit een tekst uit het tekstboek. Studio taal biedt een grote diversiteit aan tekstsoorten en genres, waaronder informatieve tekst, recepten, moppen, gedichten, verhalen en krantenartikelen.

Maak-de-reis-van-je-leven

 

Functionele en motiverende leesopdrachten

Na de oefeningen voor technisch lezen (correct, vlot en vloeiend lezen), gaan de leerlingen aan de slag met de opdrachten “Ik begrijp, ik vind”. In die opdrachten staan leesbegrip en leesbeleving centraal (= leessleutels tijdens en na het lezen).

Opdrachten basisles

leerwerkboek leerjaar 4, blok 1 les 3

Opdracht vervolgles

leerwerkboek leerjaar 4, blok 1 les 3

Transfer naar andere vakgebieden

In de handleiding worden regelmatig tips aangereikt om verder met de inhoud van de teksten aan de slag te gaan.

Transfer-naar-andere-vakgebieden