Visie

 

Totaalontwikkeling met Dag Jules!

Dag Jules! zorgt voor een totaalontwikkeling bij kleuters. Dat wil zeggen dat kleuters zich goed leren voelen, dat ze zelfredzaam worden en dat ze leren om zintuiglijk waar te nemen en om logisch na te denken. Dankzij Dag Jules! ontwikkelen ze zich op motorisch vlak en leren ze om hun eigen gedrag te sturen. Op die manier krijgen kleuters meteen alle vaardigheden mee om zich maximaal te ontplooien.

Met Dag Jules! verken je alle ontwikkelingsdomeinen

Met Dag Jules! verken je alle ontwikkelingsdomeinen

Om maximaal tegemoet te komen aan de specifieke ontwikkelingsnoden en interesses van je kleuters, bevat het totaalaanbod Dag Jules! gevarieerde activiteiten in alle ontwikkelingsdomeinen.

Je kleuters maken kennis met ruimtelijke oriëntatie, wiskundige initiatie, tijdsbegrip, beweging, natuurobservatie… Zo worden 2,5- en 3-jarige kleuters telkens weer uitgedaagd vanuit hun eigen belevingswereld.

Prikkelende materialen en differentiatie met Dag Jules!

Prikkelende materialen en differentiatie met Dag Jules!

Dag Jules! biedt prikkelende materialen voor je kleuters en een uitgebreide ondersteuning voor jou als leerkracht. In de speelse activiteiten wordt elk kind uitgedaagd op zijn eigen niveau en tempo. Beleving en ervaring staan daarbij centraal.

Met de verrijkingsbundels ontdek je ook activiteiten voor de oudere en/of sterkere peuters.

Didactiek

305x240.png

Kwalitatieve mediatiestijl (MISC)

De leerkracht speelt een belangrijke rol als 'mediator': hij of zij probeert via een open en ontmoetende onderwijshouding en met behulp van de klaspop de interactie met de kleuters op gang te brengen. Bij elke activiteit wordt veel aandacht besteed aan begeleiding- en observatietips. Die tips zorgen ervoor dat de leerkracht gericht kan tussenkomen en dat de kleuter in een leerervaring kan treden. Ook de grote variatie aan materialen (reuzenprentenboeken, verteltheaters, interactieve doeplaten…) werkt daarbij als een prikkelend hulpmiddel.

De centrale rol van Jules

De centrale rol van Jules

Jules speelt een centrale rol in de totaalaanbod. Hij is het hoofdpersonage in de voorleesverhalen en in de uitgeschreven activiteiten is hij een vriendje, bondgenoot en vertrouwenspersoon van je kleuters. Hij deelt hun interesses en begrijpt en voelt perfect aan wat er zich afspeelt in hun hoofd.

Als klaspop is Jules het verlengde van de leerkracht op kleuterniveau. Hij is het ideale communicatiemiddel en maakt dat de kleuters zich thuis voelen in de klas.

Rol van de klaspop “Jules”

Klaspop Jules verwelkomt kleuters op hun eerste schooldag en blijft de rest van het schooljaar aan hun zijde. Samen met Jules gaan je kleuters op ontdekking in een rijke leeromgeving met prikkelende materialen. Aan Jules kunnen je kleuters al hun verhalen, fantasieën en geheimpjes kwijt. Ze beleven met hem speelse en betekenisvolle doe-activiteiten die aansluiten bij hun interesses en leefwereld. Jules is een vriendje dat hen moeiteloos door hun eerste schooljaar loodst.

Domeinen

Dag Jules! is meer dan ooit een totaalaanbod voor kleuters van 2,5 en 3 jaar. Taalverwerving blijft erg belangrijk, maar ook andere leergebieden krijgen extra aandacht. In Dag Jules! komen alle ontwikkelingsdomeinen op een speelse manier aan bod: wiskundige initiatie, ruimtelijke oriëntatie, taalverwerving, tijdsbegrip, beweging, natuurobservatie, muziek...

Plaats in de doorgaande lijn

Dag Jules! vormt samen met de kleuterpakketten Dag Loeloe! en Dag Pompom! de perfecte doorgaande lijn voor je kleuteronderwijs. Alle methoden van Zwijsen bouwen immers op elkaar verder en worden ontwikkeld vanuit dezelfde, unieke didactiek.

De kleuterpakketten van Zwijsen hanteren dezelfde structuur en opbouw en werken met soortgelijke materialen. Met de handpop van Jules, Loeloe en Pompom, kunnen kleuters zich identificeren en zo stimuleer je interactief gedrag. Dankzij de talrijke tips voor differentiatie kun je bovendien inspelen op de leerbehoeften van élke kleuter.

Doorgaande lijn - Dag Jules!

Differentiatie

Differentiatie

Omgaan met verschillen in de klasgroep vraagt van de kleuterleerkracht een goed klassenmanagement. Dankzij het aanbod aan differentiatieactiviteiten richt je als leerkracht je onderwijs zo in dat alle kleuters profiteren van de groepsinstructie tijdens de kringactiviteiten. Bovendien wordt er tijdens de verwerking rekening gehouden met de verschillen tussen je leerlingen.

Aan de hand van verdiepingsopdrachten, preteaching of verlengde instructie kun je als leerkracht aandacht besteden aan de individuele spel- en leerbehoeften van je kleuters en is er ruimte voor feedback.

Meer weten? Neem dan zeker een kijkje bij Differentiatie (praktisch).

 

 

Ga naar 'Zo werkt het'

De visie van Dag Jules! komt duidelijk naar voor in de opbouw van het aanbod. Als leerkracht kun je bovendien een maximale ondersteuning verwachten en tips voor differentiatie. Meer weten?

Zo werkt het