ik pen! editie 2014

Met ik pen! (editie 2014) leren kinderen op een soepele en speelse manier een sober en goed leesbaar handschrift ontwikkelen. De schrijfmethode is beschikbaar van het 1ste t.e.m. het 4de leerjaar.

De einddoelstelling van ik pen! (editie 2014) is kunnen schrijven in een goed leesbaar handschrift en in een aanvaardbaar tempo.

In het 1ste leerjaar sluit ik pen! (editie 2014) perfect aan bij de taal- en leesmethode Veilig leren lezen kim-versie. De volgorde waarin de letters worden aangeboden loopt in deze methode volledig parallel. Onderzoek toont immers aan dat de motorische activiteit van het schrijven het inslijpen van de letters bevordert.

Didactiek & opbouw

Didactiek

Het letterfont is eigen aan ik pen! (editie 2014): eenvoudig en logisch opgebouwd. Dit sluit perfect aan bij de psychomotorische ontwikkeling van kinderen. Kinderen van het 1ste leerjaar leren een letter lezen en meteen ook schrijven.

vlot-schrijven-met-ik-pen

Eerst leggen ze zich toe op het schrijven van individuele letters, maar al snel schrijven ze ook woorden en zinnen. Dat werkt enorm motiverend! In het 2de leerjaar leren kinderen de hoofdletters schrijven. Die letters passen ze meteen zinvol toe in namen, plaatsnamen en zinnen.

1ste en 2de leerjaar

Dat start in het 1ste en 2de leerjaar met het aanvankelijk schrijven. Kinderen leren de kleine letters en hoofdletters vormen, leren de verbindingen maken en verwerven een goede schrijfmotoriek. Een correcte schrijfhouding, pengreep en papierligging komen daarbij voortdurend aan bod. De leerlingen leren kritisch stil te staan bij het schrijfproduct en de schrijfhouding.

3de en 4de leerjaar

Deze reflectie zetten we verder in het 3de en 4de leerjaar, de fase van het voorgezet schrijven. Leerlingen automatiseren verder de letters, hoofdletters en cijfers. Het schrijven tussen een aangegeven liniatuur blijft een aandachtspunt.

In het 4de leerjaar maken je leerlingen kennis met het schrijven op tempo. Naast het automatiseren van het methodisch schrift, ontwikkelen ze een eigen handschrift, waarbij ze steeds blijven reflecteren op de leesbaarheid.

Systematische en overzichtelijke opbouw

Opbouw van de methode

Elke les van ik pen! (editie 2014) is op dezelfde wijze opgebouwd. Leerlingen leren de letters op systematische wijze schrijven door het gebruik van stappenplannen. Ook het lesverloop staat overzichtelijk beschreven in de handleiding.

Elke les start met een korte introductie, gevolgd door een instructie. Daarbij vind je in de instructieteksten bij het aanbieden van de nieuwe letter en de verwijzing naar de lesmaterialen. Bovendien staan er bij elke les aandachtspunten aangeduid, die specifiek zijn voor de aangeleerde letter. Zo weet je als leerkracht waarop je moet letten en kun je het schrijfproces van je leerlingen voortdurend observeren en evalueren.

Automatiseren

De methode ik pen! (editie 2014) besteedt systematisch aandacht aan het herhalen en automatiseren van de letters. De nieuw geleerde letters en hoofdletters komen regelmatig terug bij het schrijven van woorden, namen en zinnen. Daarnaast zijn er tussentijds herhalingslessen waarin letters met gemeenschappelijke kenmerken geoefend worden. Het omzetten van leesletter naar schrijfletter komt daarbij expliciet aan bod.

Differentiatie

In ik pen! (editie 2014) staat het kind centraal. Om tegemoet te komen aan de specifieke leerbehoeften van elke leerling voorziet ik pen! (editie 2014) bij elke les mogelijkheden tot differentiatie.

De methode biedt zowel extra oefenstof voor motorische zwakkere leerlingen als uitbreidingsopdrachten voor de gemiddelde tot zeer sterke schrijvers.  

linkshandigen

Leerkrachtsoftware

De leerkrachtsoftware van ik pen! (editie 2014) biedt optimale ondersteuning bij je schrijfonderwijs voor het 1ste, 2de en 3de leerjaar.

Start je de leerkrachtsoftware van ik pen! (editie 2014) voor leerjaar 1, 2 of 3, dan kom je in het Dashboard. Het Dashboard vormt het vertrekpunt voor de Leerkrachtassistent. Je hebt hier als leerkracht alles bij elkaar om je lessen voor te bereiden en te geven. 

Hoe werkt de leerkrachtsoftware ik pen! (editie 2014)?

Bekijk nog meer filmpjes en uitleg over de leerkrachtsoftware.

Over Uitgeverij Zwijsen

Zwijsen is al ruim 175 jaar toonaangevend uitgever van wetenschappelijk onderbouwde leermethoden voor het kleuter- en lager onderwijs in Vlaanderen en Nederland.

  • duidelijke, doorgaande leerlijn voor leerlingen van 2,5 tot 12 jaar
  • unieke visie op onderwijs: leerplezier garandeert leerwinst voor élk kind
  • 2 op 3 kinderen in Vlaanderen leert lezen met Zwijsen

Meer info

Uitgeverij Zwijsen