Veilig leren lezen kim-versie

Een taal- en leesmethode op maat van elke leerling in het 1ste leerjaar

In de complete taal- en leesmethode Veilig leren lezen kim-versie komen alle taaldomeinen op een doelgerichte manier aan bod. De leerlijnen voor schriftelijke en mondelinge taal zijn stevig verankerd: technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, spreken en luisteren, leesbevordering en creatief schrijven. 

Didactiek & opbouw

Didactiek

Technisch lezen: vlot lezen dankzij de unieke automatiseerlijn
De klank en letter vormen het uitgangspunt. Leerlingen krijgen telkens één nieuwe letter aangeboden naast eerder aangeleerde letters. Die nieuwe letter oefenen ze in wisselende combinaties met bekende letters en blijven ze herhalen in woorden en zinnen. Zo ontwikkelen ze sterke teken-klankkoppelingenDoor deze aanpak komen ze ook sneller tot het vlot lezen van woorden, zinnetjes en korte teksten.

 

Veilig leren lezen in 5 stappen

Veilig leren lezen in 5 stappen:

 1. Alzijdig verkennen van de nieuwe letter
 2. Oefenen van de nieuwe letter in steeds wisselende combinaties met bekende letters. Herhalen in woorden en zinnen
 3. Blijvend herhalen van bekende letters in woorden zonder overlap én in zinnen
 4. Oefenen van nieuwe woorden met bekende woorddelen om optimaal te automatiseren
 5. Toepassen van geautomatiseerde leesvaardigheid door het vloeiend lezen van teksten
Veilig leren lezen in 5 stappen - Stap 1

Alzijdig verkennen van de nieuwe letter

Veilig leren lezen in 5 stappen - Stap 2

Oefenen van de nieuwe letter in steeds wisselende combinaties met bekende letters. Herhalen in woorden en zinnen

Veilig leren lezen in 5 stappen - Stap 3

Blijvend herhalen van bekende letters in woorden zonder overlap én in zinnen

Veilig leren lezen in 5 stappen - Stap 4

Oefenen van nieuwe woorden met bekende woorddelen om optimaal te automatiseren

Veilig leren lezen in 5 stappen - Stap 5

Toepassen van geautomatiseerde leesvaardigheid door het vloeiend lezen van teksten

 

Geïntegreerde spelling

Leerlingen krijgen lezen en spelling doelbewust geïntegreerd aangeboden. Door de gelezen woorden direct te leren spellen, wordt de natuurlijke samenhang zichtbaar voor leerlingen. Tijdens het spellen moeten leerlingen elke klank actief omzetten in een letter. Dat bevordert het inslijpen van sterke klanktekenkoppelingen.

Alle taaldomeinen

Ook de taaldomeinen begrijpend lezen, woordenschat, spreken/luisteren, leesbevordering en creatief en/of functioneel schrijven komen geïntegreerd en doelgericht aan bod doorheen heel de methode.

Opbouw

Veilig leren lezen kim-versie bevat 13 kernen. Elke kern, van start tot afsluiting, begint met een spannend, ontroerend of grappig verhaal uit het ankerboek waarmee je het thema van de kern introduceert. Zo draag je meteen bij tot het uitbreiden van de woordenschat van je leerlingen en besteed je aandacht aan begrijpend luisteren en verhaalbegrip.

De basislessen en integratielessen vormen de basis voor de onderwijstijd voor lezen en taal. De basisles is gericht op het leren lezen en het leren spellen, de technische vaardigheden. De focus van de integratielessen ligt op het ontwikkelen van plezier in lezen, interactief voorlezen, het ontwikkelen van verhaalbegrip, mondelinge taal en uitbreiding van de woordenschat. Alle leerlingen van de drie verschillende differentiatieaanpakken zijn bij deze integratielessen betrokken. Zo krijgen ze de gelegenheid om van elkaar te leren.

 

Differentiatie

differentiatie

Elk kind met zijn specifieke leerbehoeften staat centraal. Om optimaal tegemoet te komen aan de verschillende taalvaardigheidsniveaus van je leerlingen, bevat de methode tal van mogelijkheden tot differentiatie. Zo geef je elke leerling kans op een maximale ontplooiing. 

Welk niveau een kind ook heeft, de leerlingen leren samen lezen. Voor risicolezers betekent dit een intensieve aanpak, voor vlotte lezers meer uitdaging. Door samen te lezen, samen te spellen en mondelinge interacties blijven alle leerlingen betrokken.

 • Differentiatie op drie niveaus: maan, zon en ster.
 • Verbinding tussen maan en zon
 • Snuffelpagina’s en themataken
 • Adaptieve leerlingsoftware
 • Leesboeken op elk niveau

 

Software

Bij Veilig leren kim-versie hoort rijke, gevarieerde educatieve software die perfect aansluit bij de taal- en leesmethode. De softwareprogramma’s werken op een geïntegreerde manier samen, waardoor ze precies zijn afgestemd op de individuele leerbehoeften van je leerlingen.

Leerkrachtsoftware

De leerkrachtsoftware ondersteunt jou als leerkracht bij het geven van de les via het digibord en bij het voorbereiden, het plannen en evalueren van de lessen en de resultaten van de leerlingen.

De leerkrachtsoftware van Veilig leren lezen kim-versie bestaat uit het Dashboard en de Leerkrachtasssistent. Het Dashboard en de Leerkrachtassistent staan samen in één omgeving.

 

Hoe werkt de leerkrachtsoftware Veilig leren lezen?

Bekijk nog meer filmpjes en uitleg over de leerkrachtsoftware.

Leerlingsoftware

De leerlingsoftware is precies aangepast aan de leerbehoeften van elk van je leerlingen. Enerzijds kun je als leerkracht zelf bepalen welke leerling je met welk onderdeel laat oefenen, anderzijds houdt dit adaptieve programma de leesontwikkeling van je leerlingen perfect bij. 

VLL_spraakherkenning_blog

Spraakherkenning in Veilig leren lezen 

Laat je leerlingen extra oefenen met de spraakherkenningsmodule bij Veilig leren lezen

Leren lezen vereist veel oefening. Begeleid hardop lezen is heel belangrijk, maar is in de praktijk beperkt mogelijk. Met de gratis spraakherkenningsmodule in de leerlingsoftware bij Veilig leren lezen voor op school kunnen alle leerlingen effectief oefenen. Zo maken ze meer leesmeters en ervaren ze sneller leesplezier.

Hoe werkt spraakherkenning bij Veilig leren lezen?

Materialen

Het basismateriaal van Veilig leren lezen kim-versie bevat een uitgekiende mix van papieren materialen en digitale leermiddelen. Alle materialen zijn uitgebracht in een eigentijdse vormgeving en bieden een sterke ondersteuning bij je taal- en leesonderwijs in het 1ste leerjaar.

Voor de leerling

 • Werkboekje Start
 • Veilig en vlot
 • Veilig gespeld
 • Werkboekjes
 • Antwoordenboekjes bij werkboekjes zon
 • Leesboekjes
 • Magnetische letterdoos

Voor de leerkracht

 • Ankerboeken
 • Handleiding bij elke kern
 • Letterbord
 • Wandplaten
 • Letterkaartjes
 • Planbord en planbordkaartjes

Aansluitende materialen

 • Leesseries Veilig leren lezen kim-versie
 • Humpie Dumpie
 • Speelleesset
 • Steunkaarten spelling

Over Uitgeverij Zwijsen

Zwijsen is al ruim 170 jaar toonaangevend uitgever van wetenschappelijk onderbouwde leermethoden voor het kleuter- en lager onderwijs in Vlaanderen en Nederland.

 • duidelijke, doorgaande leerlijn voor leerlingen van 2,5 tot 12 jaar
 • unieke visie op onderwijs: leerplezier garandeert leerwinst voor élk kind
 • 2 op 3 kinderen in Vlaanderen leert lezen met Zwijsen

Meer info

logo_uitgeverijzwijsen.svg