Zo werkt het

Dankzij de gestructureerde opbouw, de aantrekkelijke materialen en maximale leerkrachtondersteuning komt leren tot leven in de 2de kleuterklas. Dag Loeloe! bevat bovendien talrijke mogelijkheden tot differentiatie die je kleuters onderwijs op maat bieden.

Opbouw

Dag Loeloe! werkt met ankers (thema’s) die gekoppeld worden aan herkenbare gebeurtenissen. Alle ankers zijn opgebouwd volgens een vaste structuur, waarbij alle ontwikkelings- en leerplandoelen aan bod komen. Uiteraard is er binnen elk anker ruimte om eigen activiteiten toe te voegen.

Ankers

Er zijn 12 ankers voor de 2de kleuterklas, verdeeld over 3 perioden.

Periode 1: september t.e.m. november

Periode 2: december t.e.m. midden maart

Periode 3: midden maart t.e.m. juni

Elk anker neemt drie weken tijd in beslag, waarvan de laatste week uitloop is.

Binnen elk anker komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod: taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, wetenschap en techniek, wereldoriëntatie, motoriek en muzische vorming.

 

Periode Kleuterklas 2: ankers

1

Start

Doen alsof

Fantasie

Herfst °

 

 


2

Winter

Gezondheid

Kunst *

Kleuren en vormen *

 

 

3

Buiten spelen °

Avontuur

De wereld van boeken

Helden (afsluiting)

Je hoeft niet alle ankers te behandelen om de ontwikkelingsdoelen en leerplandoelen te behalen. Als je drie ankers per periode doet, behandel je ook alle doelstellingen én bouw je voldoende herhaling in.

De ankers met een ° zijn optioneel. Van de ankers waar een * bij staat, kies je er per periode één van de twee.

Opbouw van een anker

Elk anker verloopt in drie fasen:

Fase 1: Ankerverhaal (week 1)
 • Kennismaking met het anker
 • Preteaching
 • Vertellen en voorlezen ankerverhaal + aansluitende activiteiten
Fase 2: Ankerthema (week 2)
 • Met gestructureerde activiteiten dieper ingaan op het ankerthema.
Fase 3: Afronding (week 3)
 • Verslag uitbrengen (presentatie, collage, dramamoment…)
 • Afsluiten van het anker
480x315.png

Hoekenwerk

In elk anker zijn activiteiten voorzien om hoekenwerk op te starten. Je kunt bij elk anker kiezen welke hoeken je wilt inzetten: de speelhoek, de huishoek, de schatkisttafel, de ontdekhoek, de rekenhoek, de lees-schrijfhoek, de bouwhoek, de digihoek, de muziekhoek, de zand/watertafel of de tafel met ontwikkelingsmateriaal.

Keuzevrijheid

Ondanks de vaste structuur en opbouw, laat Dag Loeloe! leerkrachten voldoende vrij om zelf initiatief te nemen. Als leerkracht heb je keuzevrijheid op verschillende manieren:

 • Binnen een periode bepaal je zelf wanneer een anker aan bod komt.
 • Je hebt voldoende tijd om andere (eigen) activiteiten te organiseren binnen elk ankerthema.
 • Tijdens een schooljaar is er voldoende tijd om eigen thema's en projecten te plannen.

 

Zo kun je steeds inspelen op de interesses en belevingswereld van je kleuters!

Leerkrachtondersteuning

Dag Loeloe! garandeert maximale ondersteuning voor de leerkracht. Alle activiteiten staan duidelijk beschreven in de handleiding, vergezeld van talrijke extra tips. De software Digiregie ondersteunt je bij het voorbereiden en evalueren van je onderwijs. Dankzij de handige planning- en observatietool kun je op een eenvoudige manier een jaarplanning opstellen en een materiaallijst raadplegen per geplande activiteit. Na het ingeven van je observaties krijg je bovendien een passend vervolgaanbod te zien dat aansluit bij het niveau van je kleuters. De duidelijke structuur en gebruiksvriendelijke materialen van dit totaalaanbod zorgen ervoor dat je zoveel mogelijk tijd kunt spenderen met je kleuters.

Differentiatie (praktisch)

Differentiatie (praktisch)

Om tegemoet te komen aan de specifieke leerbehoeften van élke kleuter bevat Dag Loeloe! talrijke mogelijkheden tot differentiatie. Elke kleuter krijgt het basisaanbod (maan), waarbij het sterniveau en het zonniveau extra investering of extra uitdaging bieden. Als leerkracht heb je daarbij keuze uit drie situaties:

 • differentiatie binnen de Dag Loeloe!-activiteiten
 • inzetten van de kleine kring
 • spelbegeleiding in de hoeken
Differentiatie binnen de Dag Loeloe!-activiteiten

Differentiatie binnen de Dag Loeloe!-activiteiten

De kringactiviteiten zijn bedoeld voor alle kleuters. Bij elke activiteit staat duidelijk aangegeven hoe je deze geschikt kunt maken voor kleuters met de steraanpak, kleuters met de zonaanpak en AN-kleuters. Het gaat telkens om concrete tips die je bij de activiteit kunt inzetten. 

Voor kinderen met de steraanpak zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden opgenomen ter intensivering, terwijl het bij kinderen met de zonaanpak net gaat om extra uitdaging. In de activiteiten wordt bovendien veelvuldig gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen, waarbij je jouw kleuters stimuleert om samen te werken. Juist door samen te werken in heterogene groepen leren kinderen van elkaar.

Inzetten van de kleine kring

Bij heel wat activiteiten staat onder 'Tips en verdieping' aangegeven hoe je een kleine kring kunt inzetten. Ook daarmee kun je differentiëren en afstemmen op de behoeften van je kleuters. Dat kan door middel van:

 • Preteaching: Je bereidt de activiteit voor samen met een bepaalde groep kinderen.
 • Verlengde instructie: Je herhaalt de activiteit met een groep kinderen.
 • Aanbieden van kringactiviteiten op niveau: Je voert de activiteit uit met alleen kinderen met een steraanpak of met een zonaanpak.

 

Spelbegeleiding in de hoeken

Spelbegeleiding in de hoeken

Ook tijdens de spelmomenten in de hoeken is het belangrijk om je kleuters gepaste begeleiding te geven. Hoewel kinderen in heterogene groepen veel van elkaar kunnen leren, hebben ze ook behoefte aan iemand die hen spelvoorbeelden geeft of hen helpt wanneer ze samen geen oplossing vinden. Ook kun jij je kleuters uitdagen om iets nieuws te proberen in hun spel. Dankzij de gedetailleerde spelbegeleiding bij de hoekactiviteiten krijg je tips aangereikt om je vragen en opdrachten in de hoeken af te stemmen op het niveau van je kleuters. 

De software Digiregie biedt je ondersteuning bij het differentiëren en observeren van je kleuters. Nadat je je observaties hebt ingegeven, krijg je een passend vervolgaanbod dat aansluit bij het niveau van je kinderen. 

Keer terug naar 'Visie'

Dag Loeloe! biedt een gestructureerd en gebruiksvriendelijk totaalaanbod aan activiteiten. De unieke didactiek en visie van Zwijsen liggen aan de basis.

Visie

Ga verder naar 'Materialen'

De kleutermethode Dag Loeloe! bevat een waaier aan leuke en leerrijke materialen. Ontdek ze snel!

Materialen