Aanpak voor zwakkere rekenaars

Differentiatie voor zwakkere rekenaars

Differentiatie voor zwakkere rekenaars

In zoWISo wordt er regelmatig verwezen naar een aparte aanpak voor zwakkere rekenaars. Als de leerlingen zelfstandig de oefeningen in het werkboek maken, heeft de leerkracht tijd om leerlingen te helpen die het moeilijk hebben met bepaalde oefeningen.

De leerstof wordt vaak ingeoefend in de vorm van rekenspellen. Door deze speelse manier zijn de zwakkere leerlingen meer gemotiveerd om de leerstof te automatiseren.

handleiding-zowiso-leerjaar5-blok2

 

In de handleiding worden tips gegeven om de leerlingen doelgericht te observeren.

 

 

Na deze observatie kan je bepaalde problemen gericht aanpakken of tijdig bijsturen. Leerlingen krijgen tijdens elke fase van het leerproces de mogelijkheid om terug te grijpen naar concreet materiaal of een stap terug te zetten naar een vorige fase. Door een stap terug te zetten naar het concretere niveau kan de leerling meer inzicht opbouwen.

 

Daarnaast bestaan er in zoWISo nog verschillende andere differentiatiemiddelen zoals de zoWISo-wijzer, de breukendoos (vanaf leerjaar 4) en de getallendoos (leerjaar 1 t.e.m. 3).

extradifferentiatie

 

werkboek-zowiso-leerjaar5-blok2
In het werkboek kunnen leerlingen de kennis en vaardigheden verder oefenen. Via de software kunnen de leerlingen ook verder oefenen op hun eigen niveau. 

 

schema zoWISo leertraject leerjaar 6 

Keer terug naar 'Differentiatie'

Elk kind met zijn specifieke leerbehoeften staat centraal in zoWISoOntdek hoe zoWISo tegemoet aan de grote niveauverschillen in je klas.

Differentiatie

Ga verder naar 'Aanpak voor betere rekenaars'

zoWISo een andere aanpak voor betere rekenaars. Zo krijgen zij bijvoorbeeld verdiepingsoefeningen die ze zelfstandig kunnen oplossen. 

Aanpak voor betere rekenaars