Differentiatie

Cosmo helpt je om te differentiëren in de klas.

Waarom differentiëren in de les WO?

Via werkvormen voor samenwerkend leren en actieve werkvormen werken leerlingen samen in heterogene groepen. Ze gaan actief aan de slag met de opdrachten en de bronnen, waardoor ze:

  • meer grip krijgen op wat ze waarnemen
  • leren van elkaar
  • nieuwe ideeën opdoen

wo-vliegtuig

 

Differentiëren met Cosmo

Met Cosmo differentieer je in tempo, interesse en leerbehoefte.

Differentiatietips

Pictogram differentiatie bij Cosmo, lesmethode wereldoriëntatie lager onderwijs

De differentiatietips per les helpen je bij een naadloze aanpassing aan de leerroute.

Handige woordkaarten

Woordkaart met Huisdieren in Cosmo 5e leerjaar, lesmethode wereldoriëntatie basisonderwijs

Handige woordkaarten verrijken de woordenschat, vergroten het woordbegrip en verkennen verbanden tussen woorden.

Tips voor taal- en culturele sensibilisering

Pictogram suggesties talen en culturele sensibilisering bij Cosmo, lesmethode wereldoriëntatie lager onderwijs

Met de tips voor taal- en culturele sensibilisering geef je aan alle leerlingen meer kansen om het thema breed te dragen en vanuit diverse invalshoeken te bekijken. 

Meertaligheid en culturele diversiteit krijgen zo een plek in jouw klas.

Adaptieve oefensoftware

Pictogram domein brongebruik bij Cosmo, lesmethode wereldoriëntatie lager onderwijs

In de adaptieve oefensoftware oefenen leerlingen via een interactieve ontdekplaat hun kennis en vaardigheden van wereldoriëntatie volgens een eigen flexibel leertraject.

Keer terug naar 'Visie'

Via magazines brengt Cosmo de lessen WO tot leven in de klas én daarbuiten. 

Visie

Ga verder naar 'Zo werkt het'

Cosmo telt voor elk leerjaar 8 thema’s van 4 weken, goed voor 3 lesuren per week.

Zo werkt het