Differentiatie

Cosmo helpt je om te differentiëren in de klas.

Via werkvormen voor samenwerkend leren en actieve werkvormen werken leerlingen samen in heterogene groepen. Ze gaan actief aan de slag met de opdrachten en de bronnen, waardoor ze:

  • meer grip krijgen op wat ze waarnemen
  • leren van elkaar
  • nieuwe ideeën opdoen


De handige woordkaarten verrijken de woordenschat, vergroten het woordbegrip en verkennen verbanden tussen woorden.

Cosmo woordkaarten huisdier

De differentiatietips per les helpen je bij een naadloze aanpassing aan de leerroute.

Met de tips voor taal- en culturele sensibilisering geef je aan alle leerlingen meer kansen om het thema breed te dragen en vanuit diverse invalshoeken te bekijken.

Meertaligheid en culturele diversiteit krijgen zo een plek in jouw klas.

Adaptieve oefensoftware

Elke leerling oefent de kennis en vaardigheden van wereldoriëntatie volgens een eigen flexibel leertraject. In deze oefensoftware kunnen de leerlingen een ontdekplaat vinden bij het thema. Wie op de beelden klikt, ziet teksten, audio of video’s verschijnen. Deze interactieve leervorm boost hun nieuwsgierigheid en maakt complexe onderwerpen toegankelijk.

Keer terug naar 'Visie'

Wil je meer weten over de visie van Cosmo? inspirerend en motiverend voor leerkrachten.

Visie

Ga verder naar 'Zo werkt het'

Bij Cosmo ervaar je als leerkracht een verfrissende vrijheid met voldoende flexibiliteit in je planning. Meer weten?

Zo werkt het