Didactiek

Samenhang van domeinen en vaardigheden

Taalvaardigheden ontwikkelen zich steeds in samenhang met elkaar. Mondelinge taalvaardigheid is bijvoorbeeld een belangrijke basis voor de ontwikkeling van de schriftelijke taalvaardigheid.

In Studio taal komen daarom alle domeinen en vaardigheden samen aan bod.

Denk daarbij aan:

  • Technisch en vloeiend lezen
  • Begrijpend lezen
  • Schrijven
  • Spreken/luisteren
  • Woordenschat
  • Taalbeschouwing
didactiek

Elke lest focust op één taaldomein, waarbij ook de koppeling wordt gemaakt met de andere domeinen. Daarbij passen de leerlingen de leerstof toe op herkenbare situaties. Deze aanpak vergroot de motivatie en het leerplezier van de leerlingen, omdat ze de kennis meteen in de praktijk kunnen toepassen.

Vakoverschrijdende doelen en kansen

Taal is een sociaal proces.

Taal-is-een-sociaal-proces---Studio-taal

Niet alleen de interactie tussen de leerkracht en leerling is van belang, maar ook de interactie tussen de leerlingen onderling.

'Leren leren' stimuleren

Leren-lezen-stimuleren---Studio-taal

Daarnaast willen we met Studio taal het leren leren stimuleren. Leerlingen moeten zowel samenwerkend als individueel kunnen leren.

In de handleiding vind je per les een overzicht van alle vakoverschrijdende doelen die aan bod komen. Doorheen de lessen werk je aan probleemoplossende vaardigheden, kritisch denken en reflecteren, samenwerken en het opbouwen van zelfvertrouwen.

handleiding

Keer terug naar 'Visie'

Wil je meer weten over de visie van Studio taal?

Visie

Ga verder naar 'Differentiatie'

Studio taal wil élke leerling tot leren brengen door rekening te houden met de specifieke leerbehoeften van élke leerling. Ontdek snel de talrijke mogelijkheden tot differentiatie!

Differentiatie