Leerlijnen

In zoWISo is de grootste zorg besteed aan goed doordachte leerlijnen.

  • De leerlijnen in zoWISo sluiten naadloos op elkaar aan, vanaf het kleuteronderwijs tot en met het zesde leerjaar.
  • De zoWISo-leerlijn is opgebouwd uit vier grote leerdomeinen: getallen, bewerkingen, meten en meetkunde. Per les ligt er in zoWISo op één domein de focus.
  • Het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden, wiskundige strategieën en een positieve attitude ten aanzien van wiskunde zijn een essentieel onderdeel bij zoWISo.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling in zoWISo

In zoWISo hebben we niet alleen oog voor de wiskundige doelen, maar ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van elk kind. Bij elke les bieden we je suggesties om te focussen op de persoonsgebonden ontwikkeling van elk kind. zoWISo besteedt veel aandacht aan samenwerken, zelfstandig werken, zelfregulerend leren, zelfvertrouwen opbouwen, probleemoplossende vaardigheden verwerven ...

zoWISo - persoonsgebonden ontwikkeling
zoWISo - persoonsgebonden ontwikkeling

 

zoWISo & ZILL-leerplanconcept

De suggesties voor de persoonsgebonden doelen die je in elke les terugvindt, zijn niet alleen interessant voor leerkrachten die werken volgens het ZILL-leerplanconcept, maar ook voor leerkrachten die werken met een leerplan van een andere koepel.

Het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden, wiskundige strategieën en een positieve attitude ten aanzien van wiskunde worden als essentieel ervaren bij zoWISo. Deze vaardigheden komen daarom geïntegreerd aan bod in de vier domeinen over de hele zoWISo-leerlijn.

Enkele voorbeelden van deze integratie zijn:

  • De lessen beginnen meestal met een probleemsituatie die de leerlingen uitdaagt om strategieën uit te denken en hun probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen.
  • De leerstof wordt vaak verwerkt en ingeoefend aan de hand van vraagstukken.
  • Het gebruik van realistische situaties en de nadruk op leeractiviteiten vergroten het leerplezier van de leerlingen. Dit resulteert in een positieve attitude ten aanzien van wiskunde.

Schatten  

In de zoWISo-leerlijn zijn de vier grote domeinen opgedeeld in verschillende deelcategorieën. Een van de opmerkelijke dingen in onze methode is dat er, zowel bij getallen als bij bewerkingen, een aparte lijn voor schatten is uitgewerkt.

Uitgeverij Zwijsen is ervan overtuigd dat schattend rekenen en afronden in de realiteit vaak voldoende is om te controleren of je geen rekenfout gemaakt hebt. Goed en spontaan schatten en schattend rekenen vereist voldoende zelfvertrouwen. Daarom beginnen de leerlingen al te schatten in de eerste lessen van het eerste leerjaar. Deze lijn wordt doorgetrokken tot in het zesde leerjaar. Alleen zo zullen leerlingen kunnen beoordelen wanneer schattend rekenen een goed idee is, hoe ze daarbij te werk kunnen gaan en hoe ze het aldus verkregen geschatte resultaat kunnen beredeneren.

 

Keer terug naar 'Didactiek'

In zoWISo leren kinderen wiskunde op basis van het CSA-model. Dit zorgt voor een graduele opbouw en biedt je de mogelijkheid leerlingen te laten werken op verschillende niveaus.

Didactiek

Ga verder naar 'Differentiatie'

Bij zoWISo is er veel aandacht voor zorg voor zowel de rekenzwakke als de rekensterke leerlingen. Ontdek snel de talrijke mogelijkheden tot differentiatie! 

Differentiatie