Estafette

Voortgezet technisch lezen voor AVI E3 tot en met AVI Plus

Verschillende leerlingen hebben verschillende talenten. Dat geldt voor alle leerjaren en alle vakken, maar zeker voor technisch lezen. Estafette is een succesvolle methode voor voortgezet technisch lezen die net deze verschillen als uitgangspunt neemt. Differentiatie vormt een rode draad doorheen de methode.

Zo werkt het

Met Estafette bied je élke leerling leesstof op maat. Welke aanpak je hanteert, wordt bepaald door het niveau van de leerling. Estafette kent drie verschillende aanpakken die differentiëren op basis van niveau, leestijd en instructie. Door die heldere differentiatieaanpak is het heel eenvoudig om lessen optimaal voor te bereiden en op te bouwen.

Estafette sluit nauw aan bij Veilig leren lezen en past hetzelfde differentiatiemodel toe. Risicolezers volgen aanpak I (sterlijn), methodevolgers volgen aanpak II (maanlijn) en zelfstandige lezers volgen aanpak III (zonlijn). Leerlingen met aanpak I krijgen aangepaste instructies, een intensieve begeleiding en herhalingsmomenten, terwijl leerlingen met aanpak III meer vrij lezen en zelfstandig aan de slag gaan. Je kunt de toets 'leestempo' (Cito) gebruiken om de aanpak van je leerlingen te bepalen. Deze toets wordt klassikaal afgenomen. Op basis van die gegevens kun je voor je leerlingen een juiste diagnose stellen en het juiste leerstofpakket toekennen. 

De organisatie van Estafette is eenvoudig en effectief. De duidelijke weekindeling en de weloverwogen lesopbouw maken dat je met Estafette op een eenvoudige manier een maximaal resultaat bereikt.

Doorgaande lijn met Veilig leren lezen

Estafette sluit nauw aan bij Veilig leren lezen kim-versie, de Zwijsen-methode voor aanvankelijk lezen en taal. Estafette bouwt voort op het leesniveau van Veilig leren lezen en past hetzelfde differentiatiemodel toe. 

Daarnaast bevat Estafette ook educatieve software die aansluit bij de software van Veilig leren lezen. De methode beschikt over een Leerkrachtassistent Estafette en biedt je de mogelijkheid om de leesontwikkeling van je leerlingen nauw te volgen met de Toetssite Estafette. Deze site geeft je ook advies over aanpakken en leerstofpakketten.

Uiteraard is de nauwe aansluiting van Estafette op Veilig leren lezen ook heel herkenbaar door het gebruik van dezelfde pictogrammen.

Over Uitgeverij Zwijsen

Zwijsen is al ruim 175 jaar toonaangevend uitgever van wetenschappelijk onderbouwde leermethoden voor het kleuter- en lager onderwijs in Vlaanderen en Nederland.

  • duidelijke, doorgaande leerlijn voor leerlingen van 2,5 tot 12 jaar
  • unieke visie op onderwijs: leerplezier garandeert leerwinst voor élk kind
  • 2 op 3 kinderen in Vlaanderen leert lezen met Zwijsen

Meer info

Uitgeverij Zwijsen