Visie

Samen met Zoem en Mik nieuwe dingen leren, denken én voelen

Met de Zoem-versie leren kinderen vanaf dag één lezen volgens een effectieve en vooruitstrevende didactiek. Ze ervaren meteen dat ze door te lezen nieuwe dingen leren, denken én voelen.

Samen_dansen_a
 • Elke vier weken gaan kinderen samen aan de slag met een uitdagende vraag. Het zoeken naar antwoorden zorgt voor samenhang tussen alle lees-, spelling- en taalactiviteiten. Dat motiveert kinderen van binnenuit én verbindt hen.
 • Zoem als begeleider breidt hun kennis van taal en de wereld uit.
 • Robot Mik zet de toon voor oefeningen die nodig zijn bij het leren lezen: de kinderen oefenen met hem klanken, letters, woorden en teksten. Zo laten ze niet alleen zichzelf maar ook Mik groeien.

Leeshonger opwekken: leesvaardigheid & leesmotivatie

Het stap voor stap en geïntegreerd werken aan leesvaardigheid in een rijk netwerk van kennis, taal en woorden legt een stevige basis voor de leesmotivatie van kinderen. De Zoem-versie gaat uit van leesvaardigheid in combinatie met leesmotivatie.

Leesvaardigheid: bewezen didiactiek

 • Automatiseerlijn: van alzijdig verkennen naar vloeiend lezen
 • Woordspecifieke kennis borgen
 • Werken met routines

Leesmotivatie: toepassen wat je geleerd hebt

 • Werken met ankers: verbinding tussen alle activiteiten
 • Prikkelende vragen nodigen uit tot lezen
 • Uitdagende teksten
 • Kennis verrijken: fictie- en non-fictieteksten
 • Interactief lezen: uniek concept samen lezen
Zoem_hoi_klein-1

Wist je dat ...

NIEUW! - Interactief lezen: uniek concept samen lezen

In het leesboekje gaan leerlingen met teksten aan de slag aan de hand van leesvragen. Met suggesties voor hardop denkuitingen doet de leerkracht voor hoe leerlingen dit kunnen aanpakken. Daarna is het hun beurt.

De uitwerking is uniek: leerlingen die de letters nog leren, krijgen in hun tekst net iets andere informatie dan leerlingen die al vloeiend teksten lezen.

De input van alle leerlingen is van belang. Ze hebben elkaar dus echt nodig om de leesvraag op te lossen.

Meegroeien met het kind: leren van én met elkaar

Vanuit één leergemeenschap zetten kinderen samen stappen. Ze leren van én met elkaar. Zo blijft de klasgroep samen.

 • Elke dag nieuwe kennis
 • Iedereen kan snuffelen en verdiepen op eigen niveau
 • Gezamenlijke instructie
 • Dagelijks beweegmoment met robot Mik
 • Aandacht voor toneellezen

 

Zoem_hoi_klein-1

Wist je dat ...

Snuffelen is een nieuw begrip in de Zoem-versie.

Snuffel_afbeelding_Alle kinderen krijgen de kans om met snuffelopdrachten aan de slag te gaan. Iedereen mag verdiepen. Snuffel geeft telkens aan waar veilige verdieping te vinden is. Voor kinderen die al vlot en vloeiend kunnen lezen zijn er voor technisch lezen aparte snuffelmaterialen, waar ze worden uitgedaagd met snuffeldoelen.

Voor alle kinderen is het dezelfde Snuffel die de weg wijst, want ze leren als één groep.

Hoofdrol voor de leerkracht: flexibiliteit

Als leerkracht maak je het verschil. Wij bieden de handvatten om dit op de beste manier te doen. Er is vrijheid in de organisatie en flexibiliteit voor elke gebruiker.

 • Vrijheid in de organisatie van de methode
 • Ruimte voor eigen regie
 • Ankers duren langer & meer herhaaldagen
 • Routines vrij in te plannen op een dag
 • Afwisseling in werkvormen
 • Alle ankers dezelfde opbouw (de methode snel eigen maken)
 • Toegankelijk instapklaar lesmateriaal
Zoem_hoi_klein-1

Wist je dat ...

Flexibiliteit in de organisatie voor jou

In de Zoem-versie wordt gewerkt met ankers. Alle ankers hebben dezelfde opbouw. Er is herkenbaarheid in de materialen en er zijn vaste routines, waardoor de leerkracht duidelijk inzicht krijgt in de structuur van de methode. Een anker telt 20 lesdagen waarvan 4 herhaaldagen.

Zo kan er langer rond een thema gewerkt worden en het biedt ademruimte in het lesprogramma.

Wil je nog meer weten over leesvaardigheid en leesmotivatie?
Lees dan zeker het inspiratie-artikel ‘Leesvaardigheid en leesmotivatie is én-én in plaats van of’.

 

Veilig leren lezen blogberichten