Visie

  Een taal- en leesmethode op maat van élke leerling

  Aan de start van het 1ste leerjaar kennen veel kinderen al behoorlijk wat letters. Dat is grotendeels te danken aan de activiteiten in de kleuterklas waarin ze ruimschoots kennismaken met verhalen, woorden en letters. Het ene kind pikt die kennis echter sneller op dan het andere. Daarom besteedt Veilig leren lezen ruime aandacht aan differentiatie. Dankzij een uitgekiende werkwijze en materiaalkeuze krijgen risicolezers en vlotte lezers een eigen aanbod op maat zonder het groepsgevoel te verliezen. Zo krijgt élke leerling uitdaging op zijn eigen niveau en behaalt élke leerling een maximaal leerresultaat. 

  Succes bij het lezen dankzij de gestructureerde opbouw

  De taal- en leesmethode Veilig leren lezen kent een gestructureerde opbouw. De methode bevat 13 kernen, waarbij per kern een nieuw thema aan bod komt en een andere kleur wordt gebruikt. Elke kern bevat werkboekjes, Veilig en vlot-boekjes, leesboekjes... in dezelfde kleur.

  Die systematische opbouw voelt al snel erg vertrouwd aan en biedt zo houvast voor zowel leerling als leerkracht. Leerlingen ervaren steeds meer succes bij lezen, schrijven, spelling en taal. Dat werkt enorm motiverend

  Werkboekjes Veilig leren lezen

  Resultaatgericht leren met Veilig leren lezen

  Resultaatgericht leren met Veilig leren lezen

  In Veilig leren lezen staat resultaatgericht leren centraal. Dat doe je door hoge doelen te stellen, gericht aan die doelen te werken en je leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen.

  Met het evaluatiesysteem in het Dashboard kun je toetsgegevens systematisch invoeren en analyseren, waardoor je het leerproces van je leerlingen voortdurend kunt opvolgen. 

  Maximale ondersteuning voor jou als leerkracht

  De gebruiksvriendelijke online software Leerkrachtassistent en Dashboard maken het werken met Veilig leren lezen heel eenvoudig. Aan de hand van de toepassing op het digibord maak je de lessen interactief. Het online registratie- en planningsprogramma Digiregie ondersteunt je maximaal bij het organiseren en differentiëren

  VLL_visie_maxondersteunlkr1

  Grote ouderbetrokkenheid

  Met Veilig leren lezen worden ouders optimaal betrokken bij het leerproces van hun kind. Dankzij de thuisversie van de leerlingsoftware kunnen leerlingen thuis werken met software die exact aansluit bij de leerstof en materialen die ze op school krijgen aangeboden en kunnen ouders de vorderingen van hun kind opvolgen. Daarnaast vind je in het Dashboard extra materialen om ouders te informeren over de vorderingen die hun kind maakt op school.

  Garantie op haalbaar leesonderwijs

  Dankzij de doordachte opbouw van de methode en de ruime aandacht voor een goed klassenmanagement garandeert Veilig leren lezen haalbaar leesonderwijs. Digiregie biedt een jaarplanning die je kunt aanpassen op basis van eigen schoolactiviteiten. Zo kun je de leerstof zeker afronden binnen het schooljaar.

  Plaats in de doorgaande lijn van Uitgeverij Zwijsen

  De taal- en leesmethode Veilig leren lezen kim-versie sluit naadloos aan bij leerlijn taal uit de kleutermethoden Dag Loeloe! en Dag Pompom!.

  Samen met de schrijfmethode ik pen! en de taal- en spellingmethoden Studio taal & Studio spelling vormt ze de perfecte doorgaande lijn voor je taalonderwijs in de basisschool.

  doorgaandelijn-veiliglerenlezen2019

  ik pen! - schrijfmethode voor het 1ste leerjaar

  Aansluitend bij de unieke didactiek en opbouw van Veilig leren lezen kim-versie werd voor het 1ste leerjaar de schrijfmethode ik pen! ontwikkeld. In die methode leren je leerlingen op een aantrekkelijke en soepele manier een goed leesbaar handschrift ontwikkelen en toepassen.

  De volgorde waarin de letters worden aangeboden verloopt in Veilig leren lezen kim-versie en ik pen! volledig parallel. Het schrijven ondersteunt immers het leren lezen. Leerlingen passen de nieuw aangeleerde letters meteen toe in woorden, waardoor ik pen! ook perfect aansluit bij de spellingslijn van Veilig leren lezen kim-versie.
  Veilig leren lezen

  Ga verder naar 'Didactiek'

  Dankzij de unieke didactiek van Veilig leren lezen komen leerlingen sneller tot het vlot lezen van woorden, zinnen en korte teksten. Neem snel een kijkje op de volgende pagina!

  Didactiek