Visie

Aan de slag met Studio taal

  • Samenhang tussen domeinen en vaste vaardigheden
  • Krachtige, goed onderbouwde lessen
  • Opdrachten in leerlingentaal
  • Duidelijke structuur
  • Inzetten op leesbegrip en leerplezier
Studio_taal_leerjaar_6_Wat-je-zelf-ontdekt-onthoud-je-beter

Wat je zelf ontdekt, onthoud je beter.

Daarom leren jouw leerlingen met Studio taal al doende.
Met uitdagende materialen die aansluiten bij hun leefwereld toon jij jouw leerlingen hoe groot de rol van taal in het dagelijkse leven is. Er is ook ruimte voor eigen inbreng. Leerlingen passen nieuw opgedane kennis meteen toe in andere domeinen.

Studio taal brengt taal écht tot leven!

Plaats in de doorgaande lijn van Uitgeverij Zwijsen

Doorgaande lijn Studio taal & spelling

Samen met Studio spelling vormt Studio taal de ideale taal- en spellingmethode voor het 2de t.e.m. het 6de leerjaar. Beide methodes zijn ook afzonderlijk van elkaar te gebruiken.

Sterke koppeling met Veilig leren lezen kim-versie

Studio taal & spelling zijn bovendien sterk gekoppeld aan de taal- en leesmethode Veilig leren lezen kim-versie.

Het is geen voorwaarde om met Studio aan de slag te kunnen gaan, maar de didactiek van lezen en spellen die is opgestart in Veilig leren lezen wordt verdergezet in Studio taal & spelling.

Ga verder naar 'Didactiek'

Dankzij de unieke didactiek van Studio taal verkrijgen je leerlingen een stevige basis waar ze de rest van hun leven van profiteren.

Didactiek