Visie

Aan de slag met taal

Met Studio taal leren leerlingen al doende: door samen met elkaar in gesprek te gaan, of door zelf een tekst te schrijven en te verbeteren. Geen lijstjes uit het hoofd leren, maar kritisch nadenken over het leesdoel van een bepaalde tekst.

Dat vergroot niet alleen de leermotivatie, maar ook het leerresultaat. Wat je zelf ontdekt, onthoud je immers beter.

Aan-de-slag-met-taal

Leerlingen passen de leerstof toe op herkenbare situaties, waardoor je hen toont hoe groot de rol van taal in hun dagelijkse leven is. Er is ruimte voor eigen inbreng en transfer: de nieuw opgedane kennis kan meteen in andere domeinen worden toegepast. Studio taal brengt taal tot leven!

Plaats in de doorgaande lijn van Uitgeverij Zwijsen

Doorgaande lijn Studio taal & spelling

Samen met Studio spelling vormt Studio taal de ideale taal- en spellingmethode voor het 2de t.e.m. het 6de leerjaar. Beide methodes zijn ook afzonderlijk van elkaar te gebruiken.

Sterke koppeling met Veilig leren lezen kim-versie

Studio taal & spelling zijn bovendien sterk gekoppeld aan de taal- en leesmethode Veilig leren lezen kim-versie.

Het is geen voorwaarde om met Studio aan de slag te kunnen gaan, maar de didactiek van lezen en spellen die is opgestart in Veilig leren lezen wordt verdergezet in Studio taal & spelling.

Ga verder naar 'Didactiek'

Dankzij de unieke didactiek van Studio taal verkrijgen je leerlingen een stevige basis waar ze de rest van hun leven van profiteren.

Didactiek