Materialen

Voor de leerling

  • 11 leesboeken
  • 9 omnibussen
  • 20 werkboeken
  • 9 Estafettelopers
  • 10 Vloeiend en vlot-boekjes
  • Zandlopers (voor vlot lezen)
  • Kopieermap

Voor de leerkracht

  • Algemene gebruikswijzers
  • 1 handleiding per AVI-niveau
  • Leerkrachtassistent Estafette per niveau

Ga verder naar 'Software'

Bij Estafette hoort uiteraard rijke, gevarieerde educatieve software. Motiverend voor de leerlingen en ondersteunend voor de leerkracht!

Software