Visie

Dag Loeloe! - 2de kleuterklas

Een totaalaanbod speciaal voor de 2de kleuterklas

Dag Loeloe! bevat talloze activiteiten die perfect zijn afgestemd op de interesses en belevingswereld van je kleuters. De aantrekkelijke materialen en activiteiten op maat brengen leren tot leven in de 2de kleuterklas. Klaspop Loeloe is het vriendinnetje van je kleuters dat hen meeneemt op leerrijke avonturen.

Doelgericht spelend leren met Dag Loeloe!

Doelgericht spelend leren met Dag Loeloe! 

Dag Loeloe! bevat een aanbod aan activiteiten waarin je kleuters op een speelse en doelgerichte manier met het anker aan de slag gaan. De activiteiten spelen in op de natuurlijke manier van ontwikkelen van jouw klasgroep en zijn volledig conform de meest recente ontwikkelingsdoelen en leerplandoelen. Dankzij het digitale leerlingvolgsysteem heb je de voortgang van je kleuters voortdurend in beeld, waardoor je perfect kunt inspelen op hun leerbehoeften.  

Dag Loeloe! als gebruiksvriendelijk totaalaanbod

In Dag Loeloe! komen alle ontwikkelingsdomeinen spelenderwijs aan bod. Elk anker bevat een praktische handleiding en een overzichtelijke beschrijving van de activiteiten. Daarnaast heb je als leerkracht ook voldoende ruimte voor flexibiliteit, creativiteit en eigen activiteiten

Didactiek

Maximale ondersteuning voor élke kleuter

Dag Loeloe! sluit maximaal aan bij de belevingswereld van je kleuters en komt tegemoet aan de specifieke leerbehoeften van elk kind. Het totaalaanbod voorziet activiteiten op verschillende niveaus: ster, maan en zon. Ook woordenschat is beschikbaar op ster-, maan- en zonniveau. Verder krijg je als leerkracht talloze tips om activiteiten gemakkelijker of moeilijker te maken. Zo kun je voor elk kind op een gepaste wijze differentiëren.

Digiregie

Maximale ondersteuning voor de leerkracht

Dag Loeloe! voorziet bij elke activiteit een duidelijke lesbeschrijving en talloze extra tips voor de leerkracht. Zo word jij maximaal ondersteund en heb je zoveel mogelijk tijd om met je kleuters bezig te zijn. In Digiregie beschik je bovendien over een handige planning- en observatietool. Ook krijg je suggesties voor oudercommunicatie

Rol van de klaspop

Rol van de klaspop

Klaspop Loeloe speelt een centrale rol in Dag Loeloe! en is het ideale communicatiemiddel voor je kleuters. Met Loeloe voelen kinderen zich veilig in de klas en durven ze zich sneller te uiten. Klaspop Loeloe zorgt voor een betekenisvolle context tijdens een anker en lokt gesprekken uit met je kleuters. Zij is hun bondgenoot en vertrouwenspersoon.

Loeloe is het vriendinnetje voor de 2de kleuterklas. Zij is het nichtje van Pompom, de klaspop uit de methode Dag Pompom!. Loeloe is een echte speelvogel en is altijd nieuwsgierig naar nieuwe dingen om haar heen. Samen met Loeloe beleven je kleuters leuke en leerrijke avonturen. 

Plaats in de doorgaande lijn

Dag Loeloe! vormt samen met de kleuterpakketten Dag Jules! en Dag Pompom! de perfecte doorgaande lijn voor je kleuteronderwijs. Daarnaast ligt Dag Loeloe! volledig in lijn met de didactiek, visie en opbouw van de taalmethoden Veilig leren lezen en ik pen! en van de rekenmethode zoWISo. Zo zijn je kleuters voorbereid om een sterke start te maken in het 1ste leerjaar. 

Aansluiting met Dag Jules! en Dag Pompom!

Net zoals Dag Jules! en Dag Pompom! garandeert Dag Loeloe! een totaalaanbod voor je kleuters. De methoden zijn onderdeel van een doorlopende leerlijn voor taal, rekenen, motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, wetenschap en techniek, kunstzinnige vorming en wereldoriëntatie. Daarnaast hanteren Dag Jules!, Dag Loeloe! en Dag Pompom! dezelfde structuur en opbouw en wordt er gewerkt met soortgelijke materialen. In de drie kleutermethoden komt een handpop voor, waarmee je kleuters zich kunnen identificeren en waarmee je interactief gedrag stimuleert.

Doorgaande lijn - Dag Loeloe!

Aansluiting met Veilig leren lezen kim-versie

Dag Loeloe!, Dag Pompom! en Veilig leren lezen kim-versie maken deel uit van een doorgaande lijn voor taal- en leesontwikkeling in het basisonderwijs.

Aan de hand van speelse en doelgerichte routines werkt Dag Loeloe! aan taalbewustzijn en fonologisch bewustzijn, oriëntatie tot schrijven, woordenschat, spreken en luisteren, verhaalbegrip en verhaaloriëntatie… Dag Loeloe!, Dag Pompom! en Veilig leren lezen gaan bovendien uit van dezelfde visie op taal: werken rond taal moet een rijk, betekenisvol en interactief sociaal gebeuren zijn.

Aansluiting met ik pen!

De speelse activiteiten voorbereidend schrijven uit Dag Loeloe! helpen je kleuters bij de ontwikkeling van hun grove motoriek. Zo krijgen ze al een sterke basis om in het 1ste leerjaar te leren schrijven met ik pen!.

Aansluiting met zoWISo

Dag Loeloe! bevat speelse en doelgerichte rekenactiviteiten met getallen van 0 t.e.m. 6 die je kleuters voorbereiden om in het 1ste leerjaar te leren rekenen met zoWISo. Bovendien komt het lineaire getalbeeld spelenderwijs aan bod: op een handelende manier gaan je kleuters aan de slag met de getallenwand, met meetopdrachten,...

Domeinen

Dag Loeloe! is een totaalaanbod voor de 2de kleuterklas. Binnen elk anker behandel je alle ontwikkelingsgebieden: taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, wetenschap en techniek, wereldoriëntatie, motoriek en muzische vorming.

Differentiatie

Omgaan met verschillen in de klasgroep vraagt van de kleuterleerkracht een goed klassenmanagement. Dankzij het aanbod aan differentiatieactiviteiten richt je als leerkracht je onderwijs zo in dat alle kleuters profiteren van de groepsinstructie tijdens de kringactiviteiten. Bovendien wordt er tijdens de verwerking rekening gehouden met de verschillen tussen je leerlingen.

Aan de hand van verdiepingsopdrachten, preteaching of verlengde instructie kun je als leerkracht aandacht besteden aan de individuele spel- en leerbehoeften van je kleuters en is er ruimte voor feedback.

Meer weten? Neem dan zeker een kijkje bij Differentiatie (praktisch).

Ga verder naar 'Zo werkt het'

De visie van Dag Loeloe! komt duidelijk naar voor in de opbouw van het aanbod. Als leerkracht kun je bovendien een maximale ondersteuning verwachten en tips voor differentiatie. Meer weten? 

Zo werkt het