Strategie-instructie

Strategie-instructieSucces bij begrijpend lezen dankzij effectieve leesstrategieën

Studio taal bestaat uit 8 themablokken van 4 lesweken. In elk blok komen 3 lessen begrijpend lezen aan bod. Daarin staat het aanleren en inoefenen van leesstrategieën centraal. De leerlingen maken zich de leessleutels voor, tijdens en na het lezen eigen. Zo ontwikkelen ze geautomatiseerde routines om teksten snel en efficiënt te decoderen en betekenis te geven.

Stapsgewijze opbouw voor een maximaal leerresultaat

Het aanleren van de leesstrategieën wordt stapsgewijs opgebouwd van leerjaar 2 tot 6:

Leerjaar 2

  • deelaspecten van de leesstrategieën voor, tijdens en na het lezen.
  • expliciete instructie (modeling en begeleiding door de leerkracht)

Vanaf leerjaar 3

  • verder uitdiepen en automatiseren van de leesstrategieën
  • deelaspecten worden gebundeld.
  • modeling en begeleiding door de leerkracht waar nodig

Vanaf leerjaar 5

  • impliciet toepassen van de leesstrategieën
  •  grotere zelfstandigheid

De vragen bij de teksten zijn meer dan inhoudsvragen alleen. Studio taal wil leerlingen verbanden laten leggen, kritisch laten nadenken over het thema van tekst, linken laten leggen met de eigen leefwereld …

Studio taal leeswijzer als hulpmiddel bij begrijpend lezen

De leessleutels voor, tijdens en na het lezen staan overzichtelijk weergegeven op de Studio leeswijzer en de Studio woordwijzer. De leerlingen kunnen dit hulpmiddel gebruiken bij het lezen van allerlei soorten teksten, en ook inzetten tijdens andere vakken (zoals wereldoriëntatie).

Leeswijzer

Studio  taal leeswijzer

Woordwijzer

Studio taal woordwijzer

Voorbeeld van de leessleutel ‘voor het lezen’: leerjaar 2, 3 en 4

Bij de leessleutel voor het lezen ligt de focus op het verkennen en voorspellen (Ik verken de tekst, Ik voorspel waarover de tekst gaat). Die vaardigheid wordt stapsgewijs ingeoefend en herhaald.

voorbeeldvoorhetlezen---leerjaar234---1
voorbeeldvoorhetlezen---leerjaar234---2
voorbeeldvoorhetlezen---leerjaar234---3
voorbeeldvoorhetlezen---leerjaar234---4